DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Skolernes økonomi – Udvalg peger på løsning

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Børn-, Idræt- og familieudvalget (BIF) i Gribskov kommune valgte tirsdag aften den løsning, som man vil anbefale til at genoprette skolernes økonomi i det kommende skoleår.

Administrationen havde på forhånd fremlagt et materiale bestående af tre modeller, som er blevet til på baggrund af et større analysearbejde. Det var et enigt udvalg, der valgte at pege på den såkaldte model 1 som den løsning, der skal arbejdes videre med.

”Nu skal vi i gang med høringsprocessen, hvor modellen granskes af skolernes bestyrelser og øvrige høringsberettigede. Høringsprocessen vil give os flere nuancer og kan munde ud i ændringer og tilpasninger. Vi glæder os til dialogen. Vores fælles fokus og mål er, at give skolerne det bedst mulige grundlag for deres fremtidige arbejde,” siger udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft.

Natasha Stenbo Enetoft (V)

Model 1, som udvalget peger på, fastholder den eksisterende tildelingsmodel, hvor skolerne får et samlet beløb, som overstiger budgettet med 14 mio. Dette merforbrug bringes ned ved, at alle skoler får reduceret deres budget med 7%. Det vil sige, at der er tale om en model, hvor hver skole bidrager ligeligt i forhold til størrelse. Denne model er en udfordring for kommunens mindste skoler. Derfor vedtog udvalget også, at man for at sikre de små skolers overlevelse, tilfører en ekstra bevilling, som skal holde hånden under de mindste skoler.

”Det er en vanskelig situation, men med denne model er vi godt på vej til at løse udfordringen. Man skal huske på, at der ikke er tale om en varig besparelse. Denne model gælder kun næste skoleår. I det næste halve år vil vi i BIF have fokus på de mere varige løsninger, hvor målet er at sikre, at vi får mest muligt ud af de penge, vi bruger,” siger udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft.

Næste skridt er, at løsningsmodellen sendes i høring. Efter høringsprocessen, vil man tage den endelige beslutning i maj. Derefter drøfter udvalget det lange perspektiv og den varige løsning på skolernes økonomi efter sommerferien. Om høringen siger Natasha Stenbo Enetoft:

”Vi glæder os meget til at drøfte det her med skolernes bestyrelser, og møderne er allerede i kalenderen. Efter høringsperioden og siden implementeringen for skoleåret 20/21, har vi så en god politisk drøftelse til gode efter sommerferien, hvor vi nu har skabt ro til at se på fremtidens varige løsning”.

Fakta:

Model 1: Anvendes den eksisterende tildelingsmodel fordeles 14 mio. kr. mere til skolerne, end der er afsat i kommunens budget. Da byrådet i sin beslutning 28.1. 2020 har fastlagt at denne ramme ikke ændres, vil dette merforbrug således skulle fordeles på de enkelte skoler. I model 1 fordeles merforbruget procentuelt på skolerne efter størrelse.

Dagsorden til mødet kan læses i dette link:

https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#1a333ebf-e47f-42dd-8299-494ee138af03

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *