DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Skoler skal arbejde med kvaliteten i deres specialtilbud

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

En central plan med 10 udviklingstiltag samt lokale mini-planer på skolerne i Gribskov kommune skal henover det næste skoleår bidrage til, at løfte kvaliteten i skoletilbuddet.

Udvalget for Skole, Børn og Familie i Gribskov kommune har på et ekstraordinært udvalgsmøde mandag d. 20. juni 2022 godkendt en udviklingsplan for kommunens skolers specialtilbud, som skal sikre en god kvalitet og et godt læringsmiljø også i fremtiden.

Der skal blandt andet kigges på procedurer for visitationen til specialtilbuddene, der skal fornyet fokus på ledelsesstruktur, organisering og tværgående samarbejde, og så skal der udarbejdes en strategi for skolevægring og fravær. Planen består af i alt 10 nye tiltag, som i den kommende tid skal videreudvikles, så det kan blive til konkrete indsatser.

Planen er blevet til på baggrund af en række møder i 2022, hvor medarbejdere, forældre, elever, ledere og forskellige foreninger og organisationer har været inviteret til at bidrage. Bag beslutningen om de nye tiltag står et samlet udvalg, der ser tilbage på en god proces og takker de deltagende.

Formand for udvalget Jens Rane Holck fortæller:

”Vi har haft nogle gode, konstruktive drøftelser og er glade for, at vi som samlet udvalg kan præsentere en plan for den videre udvikling af specialområdet. Skolerne vil selv lave planer for tiltag, de kan igangsætte hurtigt. Derudover er der aftalt 10 tiltag for udvikling, som vi skal arbejde videre med centralt, og som vil være større initiativer til udvikling af området.”

Jens Rane Holck (SF Gribskov) (pressefoto)

Lokale planer sættes i gang efter sommerferien

På den korte bane vil skolerne efter sommerferien gå i gang med små greb, som kan iværksættes med det samme. F.eks. er et forslag at forsøge at bruge faciliteter og fysiske rammer bedre, afprøve mere fleksible gruppedannelser og differentieret undervisning til gavn for elevernes læring og trivsel, eller sætte initiativer i gang for at forbedre kommunikationen med forældrene.

Skolernes egne planer sker i samarbejde med PPR, Ungeindsatsen og andre kommunale områder, som har en værdifuld viden, der kan bruges i udviklingen.

Et samlet skoletilbud

Selvom fokus for udviklingsplanen har været på skolernes specialtilbud, er det vigtigt også at se skoletilbuddet som en helhed, fortæller Helene Gerlykke-Dohn, der er næstformand i Udvalget for Skole, Børn og Familie:

”Det forebyggende arbejde er en vigtig forudsætning for, at vi har et godt samlet skoletilbud, hvor alle elever kan finde deres plads. F.eks. er der læsevejlederne, der hjælper børn med læsevanskeligheder, så de ikke sakker bagud. De 10 nye udviklingstiltag skal snævert set styrke specialområdet, men det hænger tæt sammen med skolens øvrige tilbud, og derfor er det vigtigt, at vi ser på det som en helhed, så vi får det bedst mulige samlede skoletilbud til kommunens elever.”

Helene Gerlykke-Dohn (C) (pressefoto)

Arbejdsgrupperne, der skal konkretisere de 10 tiltag, skal samtidig komme med forslag til økonomi og plan for realiseringen. Grupperne er organiseret under en såkaldt SP-taskforce, der blev igangsat for et par år siden på specialundervisningsområdet.

Pengene til tiltagene skal findes inden for den samlede økonomiske ramme på området.

Alle punkter i den lokale og centrale udviklingsplan bliver forelagt Udvalget for Skole, Børn og Familie løbende henover det næste skoleår.

(udgivet d. 22 juni 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *