DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov: POLITISKE PRIORITERINGER SKAL SIKRE BALANCE.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

De politiske fagudvalg tager i denne uge stilling til, hvordan Gribskov Kommunes økonomi kommer på rette kurs.

Det er hårde, politiske prioriteringer, som de politiske fagudvalg i Gribskov Kommune skal se nærmere på i denne uge.

Kommunens økonomi er under pres, og der vil ikke være en tilstrækkelig likviditet i kommunekassen, hvis ikke fagudvalgene træffer de nødvendige beslutninger. Et forhold som også kommunens revision har bemærket.

Helt konkret skal hvert af de enkelte udvalg tage stilling til et såkaldt prioriteringskatalog for at skabe balance i økonomien i de kommende år.

”Det er vigtigt, at vi i fællesskab nu udviser økonomisk ansvarlighed og sørger for rettidig politisk handling. Vi kan se en alvorlig ubalance i kommunens økonomi i de kommende år, hvis vi ikke gør noget. Derfor opfordrer jeg hele Byrådet til at tage ansvar for kloge løsninger, som tager størst muligt hensyn til borgerne. Der er brug for en klar politisk kurs og prioritering, således der kan skabes balance i økonomien og råderum,” siger borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov).

Prioriteringskatalogerne er en del af genåbningen af budgettet for 2018-2021, som Byrådet besluttede d. 12. marts. Når de politiske fagudvalg har taget stilling til de forslag, der er indeholdt i katalogerne, sendes forslagene i høring og sagen går videre til Økonomiudvalget for siden at skulle behandles i Byrådet.

Den seneste budgetopfølgning har vist et mindreforbrug på 24 mio. kroner, men størstedelen af beløbet af allerede bundet op på kommunens kommende byudvikling. Byrådet har en ambition om at have en nødvendig likviditet på omkring 100 mio. kroner, fordi det kræver en vis reserve til uforudsete udgifter. Denne ambition kan ikke holdes, hvis ikke politikerne i denne uge finder de nødvendige prioriteringer.

Samtidig kan en række ukendte faktorer skabe yderligere pres på Gribskovs økonomi: Det gælder fx en kommende arbejdsmarkedsreform, en ny aftale om økonomi mellem Kommunernes Landsforening og regeringen samt udviklingen på sygedagpengeområdet, hvor Gribskovs udgifter vokser. Det kan ændringen i udligningen på omkring 10 mio. kr. om året ikke imødegå.

Borgmester Anders Gerner Frost (G)

Borgmester Anders Gerner Frost siger:

”Vi er nødt til at skabe balance i vores økonomi, således vi kan løse velfærdsopgaverne i fremtiden. Genåbningen af budget 2018-2021 er et led i dette, hvor vi må lave nogle klare politiske prioriteringer”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *