DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: På sommerferie med godkendt årsregnskab

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Et samlet Byråd godkendte Gribskov Kommunes årsregnskab på det sidste byrådsmøde før sommerferien. Årsregnskabet viser bl.a. et mindreforbrug plus, at rammen er overholdt i 2020.  

På trods af Corona, kunne Byrådet godkende et årsregnskab, som viser en lang række gode tiltag og et mindreforbrug i 2020. Borgmester Anders Gerner Frost er glad for årsresultatet og siger om årsregnskabet:

”Jeg er meget tilfreds med, at jeg på hele Byrådets vegne kan sige, at vi er kommet godt i mål på trods af de mange udfordringer, som Corona har betydet for os som kommune. Corona har betydet ekstra udgifter, men vi har formået at holde os inden for rammen. Og regnskabet afspejler en lang række fælles beslutninger i Byrådet.”

De fælles beslutninger omhandler bl.a.:

  • Styrket likviditet
  • Etablering af helhedspleje
  • Etableringen af Gribskov Beredskab
  • Byudvikling af Møllebakken og Troldebakkerne

”Når man ser på den liste, kan man kun være stolt. Vi har nået meget i 2020. Når det er sagt, så ser vi stadig ind i en drift, hvor arbejdet med at holde den gode kurs skal fortsætte. Vi skal dermed stadig have fokus på vores likviditet og på at optimere, hvor vi kan – Vi skal holde fokus på at have ’orden i penalhuset’.”

Der er områder, hvor Corona har gjort det sværere at levere den fulde service til borgerne. Og der er derfor initiativer, som er skubbet til 2021. Om det siger borgmesteren:

”Det samlede mindreforbrug handler i al væsentlighed om midler, som er bundne til formål, vi i et samlet byråd allerede har besluttet, og som er udsat. Det er en af konsekvenserne af Coronaen, som i den grad har påvirket hele 2020,” siger Anders Gerner Frost og slutter:

” Et samlet Byråd har godkendt et pænt årsregnskab. Jeg ser god grund til optimisme. Når det gælder Corona, går vi en lysere tid i møde. Vi går også ind i en spændende valgperiode. Jeg vil på hele Byrådets vegne ønske alle en god sommer. Vi ses ude i sommerlandet i vores skønne kommune.”

Fakta

Byrådet behandlede årsregnskabet i april måned, hvorefter det blev sendt til Revisionens behandling. Dermed var der tale om endelig vedtagelse af årsregnskab inklusiv revisionens beretning på sidste byrådsmøde før sommerferien, som fandt sted den 24. juni.

Revisionens udførte revison af regnskab 2020 har ikke givet anledning til bemærkninger – med undtagelse af en bemærkning omkring kontrolaktiviteterne i forbindelse med sagsbehandlingen i Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD ).


Bemærkningen er affødt af forbehold anført i revisorererklæringen for KSD som Gribskov Kommunens revisor (BDO) modtager fra Kombit til revidering af det nye dagpengesystem. Det er ikke en bemærkning Gribskov Kommune har indflydelse på og landets øvrige 97 kommuner, der benytter KSD, har ligeledes fået denne bemærkning.

(udgivet d. 1 juli 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *