DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Nytårshilsen fra Venstres borgmesterkandidat

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Venstres borgmesterkandidat til KV21 til Gribskov Byråd, byrådsmedlem Bent Hansen, har udsendt en nytårshilsen, som du kan læse herunder:

Nytårshilsen – januar 2021.

En nytårshilsen er altid en oplagt mulighed til at se tilbage på året vi netop har forladt, og naturligvis er det også oplagt at se frem imod nogle af de opgaver og muligheder som 2021 bringer med sig.

Ingen af os er i tvivl om at 2020 først og fremmest huskes for Corona virussens påvirkning af vores dagligdag. Det både i forhold til det sociale i vores tilværelsen, men i høj grad også erhvervsmæssigt og sundhedsmæssigt.
Den massive nedlukning i foråret og senere her før jul , som regeringen gennemførte, har vi alle været med på, men vi har stort set alle sammen været ramt af meget detaljerede regler, som nogle gange er meget svære at se logikken i, hvilket forårsager at man desværre nemt kan miste respekten for nogle af dem.

Herfra skal lyde en stor tak til alle jer som har været hårdt ramt af disse restriktioner og en stor tak til alle jer som har ydet en kæmpe ekstra indsat for at få dagligdagen til at fungere for alle os andre i denne periode.

Det er blandt andet de mange ældre, som har måttet lide afsavn fordi de ikke har haft kontakt, eller kun begrænset social kontakt med deres nære pårørende, hvilket har krævet en enorm ekstra indsats af plejepersonalet.

Børn og unge, som i lange perioder ikke har kunnet møde på deres uddannelsessted, men er blevet undervist virtuelt. Andre børn og unge har på grund af særlige behov, ikke haft andre muligheder end at udøve nogenlunde deres normale hverdag.
Uanset hvilken metode der har været anvendt har det stillet utrolig store krav til undervisere, pædagoger og andet personale omkring disse børn og unge.
Foreningerne, med alle de mange flittige medlemmer, ledere, trænere og instruktører har også en hård tid, da meget af det som de alle brænder for ikke har kunnet gennemføres på grund af de omfattende restriktioner.

Der er også dem, som med deres sædvanlige foretagsomhed ikke har kunnet drive deres virksomhed, men på bedste beskub har fundet andre løsninger for at sikre virksomhedens overlevelse, samt deres eget levebrød under krisen.

Alt dette var blot nogle få af mange eksempler fra dagligdagen under Corona krisen 2020.

Heldigvis har vi i Gribskov også haft mange positive politiske oplevelser. Mange af de projekter, som blev igangsat i sidste valgperiode, ser nu for alvor dagens lys.

Den fantastiske ombygning og nybygning af Gilbjergskolen på Parkvej i Gilleleje er et eksempel på et projekt, som blev igangsat i seneste valgperiode og nu fremstår færdig, til gavn for elever og ansatte på skolen.

Første etape af den nye vej mellem Græsted og Gilleleje, med en linieføring som oprindelig blev fastsat i 2016, er nu i den spæde opstart, hvilket helt sikkert er til glæde og gavn for Gribskovs erhvervsliv og borgere.

Her 2021 ser vi også frem til at vi får påbegyndt udvidelsen af den meget trafikerede rundkørsel ved Hillerødvejen/Kildevejen, således at rigtig mange af Gribskovs pendlere slipper for at holde i kø for at benytte denne rundkørsel.

Et projekt, som Venstre også har arbejdet for i mange år er etablering af kunstgræsbane i Vejby. Dette er netop et projekt som ser dagens lys her i 2021. Det er vi overbeviste om at mange idrætsfolk vil få stor glæde af og vi håber meget at vi senere kan få prioriteret idrætten også i andre områder af kommunen.

Samtidig er det også glædeligt at det nye friplejehjem i Gilleleje syd, som er drevet af OK fonden, har fungeret i en periode og er med til at sikre gode plejehjemspladser i Gribskov.
I tillæg til dette er det også en fornøjelse at Gribskov kommune netop har solgt jord i Troldebakkerne i det nordlige Helsinge til etablering af endnu et friplejehjem, med mere end 70 pladser, plus et antal seniorboliger, således at fremtiden også byder på et tilstrækkeligt antal af den type boliger.

I forhold til byudvikling er det også yderst tilfredsstillende at konjukturerne i samfundet, bevirker at der er meget stor privat interesse for at bygge i Gribskov. Blandt andet er der, efter stilstand siden ca. 2008 kommet gang i byggeaktiviteten i Ammendrup, hvor det vil blive bygget et antal leje og ejerboliger.
Den samme tendens ser vi i Gilleleje syd, hvor området på den tidligere Åtoftegård netop er i udbud, således at der kan bygges et antal private leje/ejerboliger og et antal almennyttige lejeboliger.
Interessen for privat boligbyggeri ser vi også i Vejby hvor projektet Elleville netop nu er i høring, ligesom i Esbønderup hvor en privat ejendomsudvikler har købt det tidligere sygehus med henblik på at ombygge dette til boliger.

Fremadrettet skal vi her i første halvår af 2021 blandt andet arbejde med kommuneplanen, der lægger grundlaget for den fremtidige udvikling af Gribskov kommune. Her er det for Venstre vigtigt at der tages hensyn til alle områder af kommunen, således at der bliver skabt naturlig mulighed for udvikling også i lokalområderne i kommunen, ligesom det er vigtigt for Venstre at der bliver lyttet og reageret på de høringssvar som måtte indkomme inden den endelige vedtagelse senere på året.

Erhvervsmæssigt så vi desværre i Dansk industris erhvervsanalyse at Gribskov Kommune på flere områder har placeringer tæt på bunden, så ingen tvivl om at der er nok at tage fat på i 2021 på dette område.

Året 2021 er som bekendt også et valgår, hvilket netop er en begivenhed vi i Venstre ser frem til.

Tak til alle som har arbejdet for at få Gribskov kommunes opgaver løst, i perioder under meget besværlige forhold.

Godt Nytår.

Bent Hansen
Borgmesterkandidat
Venstre

Bent Hansen (V) (Pressefoto)

(d. 6 jan. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *