DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov: Nyt udvalg skal sikre kvalitet og tryghed i hjemmeplejen.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov Kommunes nye temaudvalg Ældre og Udbud begynder sit arbejde 25. juni. Det skal forberede et kommende udbud af hjemmeplejen i kommunen og sikre kvalitet og tryghed i hjemmeplejen til borgerne fremover.

Gribskov Kommune vil tænke udbud af hjemmeplejen på en helt ny måde fremover for at sikre kvalitet og tryghed til borgerne. Det skal ske i det nye temaudvalg Ældre og Udbud, som begynder sit arbejde 25. juni.

Det var byrådet, som besluttede at oprette udvalget som en del af konstitueringsaftalen. Formålet med udvalget er at forberede et kommende udbud af hjemmeplejen i Gribskov Kommune. Detskal omfatte ydelser efter servicelovens paragraf 83 for den ældre, hjemmeboende borger.

Udvalget vil høre borgerne

Udvalgets kommende formand, Pernille Kromann Sams (NytGribskov) fortæller på vegne af udvalget, at udvalgets arbejde skal ende med en række anbefalinger, der skal danne baggrund for byrådets endelige beslutning om et kommende udbud af hjemmeplejen.

Pernille Kromann Sams (G)

”En af udvalgets vigtigste opgaver bliver at undersøge, hvilken vision og ønsker der er for hjemmeplejen i Gribskov – både blandt politikere, borgere, pårørende og leverandører. Det skal danne baggrund for de kriterier, vi i sidste ende lægger til grund for at vælge leverandører,” siger hun.

Kvaliteten skal sikres

Pernille Kromann Sams fortæller videre, at udvalget også skal drøfte modeller og perspektiver for, hvordan kommunen kan følge op på, om de politisk vedtagne krav til kvaliteten faktisk leveres hos borgerne.

”Der er ingen tvivl om, at borgerne skal være trygge ved hjemmeplejen. Derfor vil det også være en del af udvalgets arbejde at finde ud af, hvordan vi bedst sikrer, at leverandørerne bliver ved med at levere den rette kvalitet. Vi vil være særligt optaget af at få borgertilfredshedsmålinger ind løbende og langt hyppigere end tidligere, så vi kan justere hjemmeplejen ift. de oplevelser, borgerne har” konstaterer hun.

Bedst mulig dialog med leverandører

Kommende næstformand i udvalget, Jonna Præst (DF) forklarer, at udvalget vil kigge nøje på de hidtidige erfaringer med udbud af hjemmeplejen i Gribskov Kommune:

Jonna Præst (O)

”Udvalget skal derfor også se på, hvordan vi kan skabe den bedst mulige dialog mellem kommunen og leverandørerne i tilfælde af usikkerheder om kvaliteten af de leverede ydelser,” fortæller Jonna Præst.

Ældre og Udbud skal blandt andet også drøfte, hvordan kommunen bedst tager hensyn til kravet om frit valg for borgerne, og om medlemmerne ønsker en kommunal leverandør.

Udvalget afslutter sit arbejde efter et år den 24. juni 2019, hvorefter byrådet tager stilling til forslagene.

Fakta om temaudvalg:

Temaudvalg kaldes også paragraf 17 stk. 4-udvalg. Byrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Byrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. De særlige udvalg, der nedsættes efter §17, stk. 4, kan i modsætning til Økonomiudvalg og stående udvalg også bestå af medlemmer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Byrådet kan ikke ved nedsættelse af særlige udvalg gøre indskrænkning i den kompetence, der i henhold til Styrelsesloven og styrelsesvedtægten er tillagt økonomiudvalget og de stående udvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *