DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Nye tiltag skal øge kvaliteten af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov Kommune har sat nye løsninger i værk for at højne kvaliteten på området for børnehandicap, efter at en gennemgang af sagsbehandlingen for 2022 udløste kritik fra Social- og Boligstyrelsen, skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Social- og Boligstyrelsen har færdiggjort deres kontrol af kommunens revision af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet i 2022 i Gribskov Kommune. En kontrol, der har ført til kritik af kommunens sagsbehandling i en række sager.

Derfor har det politiske udvalg Skole, Børn og Familie blandt andet i 2023 tilført to ekstra socialrådgiver-stillinger til området, og medarbejderne har gennemført videreuddannelse og faglig kompetenceudvikling – for at sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen.

Udvalget for Skole, Børn og Familie er løbende blevet orienteret om revisionens resultater og Social- og Boligstyrelsens kritik. Formand Trine Egetved har oplevet, hvordan administrationen har arbejdet med udfordringerne, og har tiltro til, at de mange fejl nu er et lukket kapitel:

”Vi blev sidste år bekendt med, at der var konstateret fejl i en række sager på området. Det er beklageligt. Derfor er der også gjort et stort stykke arbejde fra administrationens side for at rette op på det. Udvalget har fulgt arbejdet og kan konstatere, at der generelt er kommet større opmærksomhed på at omprioritere resurserne, så der kan blive fulgt op på alle sager. Jeg har tiltro til administrationens vurdering af, at vi med tiltagene får bedre styr på sagerne på børnehandicapområdet, så vi undgår at lave de samme fejl fremover.”

Trine Egetved (C) (Pressefoto)

30 sager gennemgået

Afdækningen af fejlene begyndte, da kommunens revisor påpegede en række fejl i flere sager på børnehandicapområdet. På den baggrund blev der udvalgt 30 sager, som er blevet gennemgået for fejl og mangler, og der blev iværksat tiltag til at rette op på fejlene og generelt sikre en højere kvalitet, når det gælder sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Næstformand i Udvalget for Skole, Børn og Familie Tue Villebro, udtaler:

”Man kan ikke fuldstændig undgå, at der sker fejl. Derfor er det heller ikke usædvanligt, at en kontrolinstans udtaler kritik. Men i dette tilfælde har der været systematiske fejl, som blandt andet har skyldtes en for dårlig it-mæssig understøttelse af medarbejdernes arbejdsgange. Man har ikke haft en god nok opfølgning på sagerne, og det skal selvfølgelig rettes op på. Derfor er jeg glad for alle de tiltag, der er sat i gang, så administrationen nu er kommet i mål med de sager, og så vi kan have ro i maven i forhold til, at lignende fejl ikke gentager sig.”

Tue Villebro (V) (Pressefoto)

Berørte forældre er orienteret

I nogle sager har fejlene medført, at forældre til børn med handicap har fået udbetalt forkert ydelse. De fejl er blevet berigtiget i perioden januar-marts 2024, hvor de pågældende forældre har modtaget brev fra kommunen.

I andre tilfælde handler kritikken om mangler i forhold til kommunens forvaltning af sagerne. Social- og Boligstyrelsen har udtalt kritik af utilstrækkelige interne kontroller i Gribskov Kommunes tidligere it-system. Disse mangler er imødekommet med skiftet til det børnefaglige fagsystem DUBU, som understøtter bedre arbejdsgange på området.

Resten af sagerne skal også gennemgås

Arbejdet med at udbedre fejl og mangler er fortsat i gang. Kommunens medarbejdere på børnehandicapområdet deltager i øjeblikket i et undervisningsforløb om sagsbehandling, som skal ruste dem til at bruge erfaringerne fra de 30 sager og sikre, at der følges op på alle sager fremover. Målet er dermed også, at de resterende sager på børnehandicapområdet i kommunen, som tæller over 100 i alt, skal kvalitetssikres i den kommende tid.

Kort fortalt

Kommunens revisor gennemgik i efteråret 2023, på baggrund af kritik fra Social- og Boligstyrelsen i forhold til sagsbehandlingen, 30 sager for fejl og mangler. 20 sager handlede om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og 10 sager handlede om dækning af merudgifter til forældre til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Alle sager er nu rettet op i forhold til de fejl, revisionen har fundet, og nye tiltag er sat i værk for at højne kvaliteten på området.

(udgivet d. 10 apr. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *