DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov: Nye besparelser venter borgerne – genåbning af budget Børn og Familie

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Må kan da med rette sige, at de får øvet sig i at svinge sparekniven, derinde på rådhuset i Helsinge. Nye besparelser venter borgerne i Gribskov kommune !! 

Pressemeddelelse fra rådhuset i Helsinge:

Genåbning af budget Børn og Familie

Et flertal i udvalget besluttede her til aften hvordan der skal prioriteres. Nu sendes det i høring.

Kommunens økonomi er under pres. Byrådet skal derfor gennemføre en række prioriteringer for at sikre at økonomien er sund og der er tilstrækkelig likviditet. Derfor er der på alle områder udarbejdet et prioriteringskatalog, hvor udvalgene skal vælge hvad der skal prioriteres og hvad der ikke skal prioriteres de kommende år.

Tirsdag den 29. maj behandlede udvalget for Børn og Familie genåbning af budget 2018-21. Udvalget skulle i alt finde besparelser for 7.852 mio. i 2019, stigende til 12.551 mio. i 2020.

Sissel Krøll Willemoes (G)

Formand for børn og familie, udtaler:

”På børn- og ungeområdet prioriterer vi kerneopgaverne og de ydelser, som er tæt på børnene højt. Det betyder, at vi forsøger at finde flest muligt besparelser ved at optimere anvendelsen af vores bygninger. Det betyder fx at dagtilbud lægges sammen eller nedlægges. Vi har været optaget af at finde besparelser, som ikke rammer kvaliteten. Derfor har vi måtte begrænse åbningstiden i nogle af dagtilbuddene og fjerne mindre ikke-lovpligtige tilbud.”

De største besparelser findes gennem strukturelle greb i form af at undersøge hvordan man optimerer m2 på bla Tingbakken, samt lukker dagtilbuddene Engerød og Hestehaven i løbet af 2019. Det sker for at sikre at ressourcerne bliver brugt på den pædagogiske kvalitet og ikke på mursten. Der ud over er det blandt andet dagplejens gæstehus der lukkes, så børnene i stedet passes af andre dagplejere i området og FO camp i sommerferien etableres.

Det prioriteringskatalog, udvalget for Børn og Familie sender i høring kan ses på kommunes hjemmeside, under referat fra mødet, når det referatet er offentliggjort.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *