DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Ny model for 10. klasse sendt i høring

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Udvalget for “Børn, Idræt og Familie” i Gribskov kommune sender to modeller til, hvordan der i de kommende år kan etableres et attraktivt 10. klassetilbud i Gribskov Kommune, i høring. Det besluttede udvalget på mødet den 11. maj 2021.

Gribskov Kommune ønsker, at etablere et 10. klassetilbud, som er attraktivt for kommunens unge. I udarbejdelsen af modeller for hvordan et attraktivt tilbud skal se ud, har input fra kommunens elever derfor været vigtig. Ønsket er at have et 10. klassestilbud med en klar profil og med et tæt samarbejde mellem UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), folkeskolen og ungdomsskolen.

Formand for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft , fortæller:

”Vi har gennem et stykke tid arbejdet med forskellige scenarier for den fremtidige 10. klasse. Vi har nu valgt at sende to forskellige modeller i høring, inden vi træffer den endelige beslutning. Det er rigtigt vigtigt for os i Børn, Idræt og Familie at få input fra dem, som arbejder med området til hverdag, inden vi træffer beslutningen. Vi ønsker en 10. klasse, som er attraktiv for de unge, som har brug for mere afklaring eller behov for at videreudvikle deres kompetencer. Det mener vi at begge de modeller, vi sender i høring kan give, men på forskellig vis.”

Natasha Stenbo Enetoft (V) (Pressefoto)

I den ene af de to modeller, som er sendt i høring, er tilbuddet  organiseret under ungdomsskolen med folkeskolen og UU som partnere. I den anden model er tilbuddet organiseret under folkeskolen, med ungdomsskolen og UU som partnere. Begge modeller vil have generel fokus på faglig opkvalificering, personlig udvikling, brobygning, bredt lokalsamarbejde og afklaring i forhold til videre ungdomsuddannelse. Under ungdomsskolen vil der være særligt fokus på den afklarende del gennem et bredt og varieret tilbud med en høj grad af projektorienteret tænkning, hvor mange kompetencer kan afprøves i fagudbuddet. Hvis det organiseres under folkeskolen, vil der være særligt fokus på den faglige opkvalificering og den personlige udvikling, så eleven bliver rustet til videre ungdomsuddannelse.

Næstformand Morten Klitgaard, udtaler

” Vi har haft nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de nuværende 9. og 10. klasser og deres forældre. Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg med en vision for 10. klasse, en beskrivelse af de elever, som typisk vælger 10. klasse og forskellige modeller for den fremtidige 10. klasse. Begge de modeller vi sender i høring, er udtryk for nytænkning af 10. klasses tilbuddet, og i udvalget glæder vi os til at få høringssvarene, så vi kan arbejde videre med en stæk og attraktiv 10. klasse.”

Morten Rohde Klitgaard (G) (Pressefoto)

Høring frem til 26. maj 2021

De to modeller sendes i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg på kommunens folkeskoler, Ungeråd, Fælleselevrådet, Gribskov Gymnasium og Handicaprådet. Høringsperioden er fra d. 12. – 26. maj 2021. Udvalget for Børn, Idræt og Familie behandler sagen igen den 8. juni 2021.

En ny organisering af 10. klasse forventes at træde i kraft fra skoleåret 2022 – 2023.

(d. 20 maj 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *