DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Modernisering af spildevandsrensningen snart i mål

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Med lukningen af Vejby og Tisvilde Renseanlæg er en hjørnesten i Gribskov Spildevands strategi
realiseret, og Helsinge Renseanlæg samt det nye topmoderne Gilleleje Renseanlæg håndterer
nu – næsten – hele kommunens spildevand, oplyser Gribskov Spildevand i en pressemeddelelse.

»Med nedlukningen af renseanlæggene i Vejby og Tisvilde har vi nået en meget vigtig milepæl i vores
strategi. Nu foregår spildevandsrensningen ikke længere decentralt på små, utidssvarende anlæg. Den
bliver håndteret på vores store anlæg i Helsinge og Gilleleje, og det er først og fremmest rigtig godt nyt
for miljøet,« fortæller bestyrelsesformand i Gribskov Spildevand, Pernille Søndergård.

Den nye pumpestation plus hus med ventiler og SRO/EL styring på Vejby (Pressefoto)

Lukningen af Tisvilde og Vejby Renseanlæg er et led i den restrukturering af spildevandsrensningen, som er helt central i Gribskov Spildevands strategi i disse år. På syv ud af otte mindre renseanlæg er rensefunktionen nu nedlagt. Således er anlæggene i Dronningmølle, Smidstrup, Udsholt, Stokkebro, Græsted, og nu også Tisvilde og Vejby lukket og ombygget til pumpestationer, der sender spildevandet ind til rensning i Gilleleje.

En sidste krølle på halen, som udestår, er Stokkebro Renseanlæg, der endnu ikke kan lukkes på grund af
for store mængder uvedkommende vand i kloakledningerne. Gribskov Spildevand er i fuld gang med at
renovere kloakledninger i området, så der kommer mindre regnvand i kloaknettet, og således at kloakledningerne kan klare mængderne fra Stokkebro Renseanlæg.

Godt for miljøet
Ud over at anlægget i Gilleleje renser spildevandet mere effektivt, er den helt store styrke ved at lukke
de små anlæg, at belastningen af sårbare vådområder som Tinkerup Å, Pandehave Å, Arresø og havnen i
Gilleleje mindskes. Pernille Søndergaard fortæller:
»Det, vi hele tiden har for øje, er at mindske vores klima- og miljøaftryk og skabe bedre forudsætninger
for det omgivende miljø. Vores klart største miljøbelastning er påvirkning af vandmiljøet, og derfor har
det stor betydning, at vi nu ikke blot renser spildevandet mere effektivt, men også flytter næringsstoftilførslen til den mindre følsomme recipient Kattegat via havledningen 400 meter ud i havet. Det giver simpelthen et bedre vandmiljø til gavn ikke blot for os, men også for fremtidens borgere i Gribskov.«

Reducerer overløb væsentligt
Et mål med decentraliseringen er endvidere at reducere overløb fra kloaknettet. Ganske vist repræsenterer overløb en lille miljøbelastning i forhold til den kontinuerlige udledning af renset spildevand, men det er højt på både borgernes og spildevandsselskabets dagsorden.
For at imødegå overløb bliver procestankene på anlæggene i Vejby, Tisvilde, Udsholt og Græsted ombygget til forsinkelsesbassiner i løbet af 2023. Forsinkelsesbassinerne kan opmagasinere regn- og spildevandsstrømmen og lede det til kloaknettet, når regnskyllet er ovre, og pumperne atter kan følge med.

Billede som viser det meste af nyt renseanlæg i Gilleleje (Pressefoto)

(udgivet d. 20 apr. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *