DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem og botilbud

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt alle landets kommunalbestyrelser at udstede et midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem og botilbud m.v. Det gælder både kommunale og private tilbud. Formålet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus/COVID-19 oplysninger Gribskov kommune i en pressemeddelelse.

Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet:

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Gribskov Kommune iværksætter dette forbud med øjeblikkelig virkning.

“Det er en alvorlig men nødvendig beslutning, som skal til for at beskytte vores udsatte borgere og ikke mindst de medarbejdere, der passer på dem. Vi henstiller til, at alle pårørende og bekendte til borgere, som bor på vores plejecentre og botilbud, viser forståelse. Det er svært, men vi må prøve at holde kontakten til vores pårørende på andre måder end besøg. Det kan f.eks. være via telefon, skype eller Facetime”. Siger borgmester Anders Gerner Frost.

Borgmester Anders Gerner Frost (G)

Der er enkelte undtagelser, som gælder helt særlige behov for besøg. Styrelsen for Patientsikkerhed skriver:

“…forbud omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.”

Den nye situation med forbud mod besøgende meldes ud ved opslag på de enkelte tilbuds indgangspartier samt på kommunens hjemmeside og Facebook. Der er på nuværende tidspunkt ikke sat en dato for, hvornår forbuddet ophører.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *