DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov: Manglende udligningsreform presser Gribskov Kommune.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Årelangt pres på likviditeten skal rettes op til en økonomi i balance. Udligningsordningen, den kommunale medfinansiering og tiltagende opgaveglidning på sundhedsområdet har presset landets kommuner voldsomt gennem de senere år. Det gælder også Gribskov Kommune, hvor det økonomiske pres år for år har gjort indhug i kommunens likviditet. Nu skal likviditeten rettes op og økonomien bringes i balance, og det betyder store besparelser og omprioriteringer.

Kurven over Gribskov Kommunes likviditet er stejlt nedadgående og har været det siden 2013. Årsagen er, at udligningsordningen reelt betyder, at Gribskov Kommune for hver 100 kroner, der bruges, kun får 80 kroner ind på indtægtssiden. Konklusionen på de seneste måneders intensive arbejde med kommunens budget er, at likviditeten er presset i en sådan grad, at det kræver en gennemgående sparerunde, hvor der skal findes op mod 100 mio. kroner om året i de kommende år.

”Det er en alvorlig situation, som kræver handling nu. Mit ansvar er at skabe en robust økonomi, sammen med Byrådet, hvor vi fastholder kernevelfærden for vores borgere inden for de rammer, vi har. Det fokus står vi sammen om i Byrådet, og jeg er glad for, at alle partier tager ansvar”, siger Borgmester Anders Gerner Frost.

Borgmester Anders Gerner Frost (G)

”Vi ser på alt. En af de ting, vi bruger som pejlemærker, er at se på de områder, hvor andre kommuner har et lavere omkostningsniveau, end vi har i Gribskov Kommune. Her analyserer vi, hvorfor vi ligger højere, og om der er potentiale for at bringe vores udgifter ned på samme niveau, som de kommuner, vi ellers sammenligner os med”, siger Kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

”En fortsat faldende likviditet vil i sidste ende betyde, at man bliver sat under administration af indenrigsministeriet. Og den vej skal vi ikke. Men det vil blive en realitet, hvis ikke vi handler nu. Det er paradoksalt, når udfordringerne i høj grad skyldes forhold, der kommer udefra. Men vi kan ikke vente på, at man får gjort op med udligningsordningen og den kommunale medfinansiering. Vi har været i gang og har allerede i sidste budget foretaget nødvendige omprioriteringer, så man kan sige, at flødeskummet er væk. Derfor bliver det en tid med besparelser på et niveau, der kommer til at afspejle, at målet er at få likviditeten i Gribskov Kommune genoprettet. Dette er det ansvarlige at gøre, og det er nødvendigt for vores kommunes fremtid. Vi piver ikke, men vi er en af de kommuner, hvor vores borgere kommer til at mærke et dårligere serviceniveau, fordi vi mangler en anden udligning mellem de danske kommuner. Hvis blot vi skulle betale det halve af de 330 millioner kr. vi sender ud af kommunekassen, så ville der ikke være økonomiske problemer i Gribskov”, siger Anders Gerner Frost

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *