DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov: Måske renovering af gadebelysningen for 12 mio kr. over de næste 4 år.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Ingen smalle steder i disse sparetider for borgerne i Gribskov kommune, hvis det altså står til administrationen på rådhuset i Helsinge, Administrationen har indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at frigive følgende rådighedsbeløb for 2019 vedrørende ordinære anlæg: 3.043.800 kr vedrørende renovering af gadebelysning.

De 2 fagudvalg har nikket og sagt “ja tak” til administrationens anbefaling om en renovering af gadebelysningen i kommunen for 12 mio kr. over de næste 4 år.

Nu skal byråd så tage stilling til “gadebelysningen” på deres næste møde, der finder sted mandag d. 10 december 2018 kl. 19.00. Kort og godt skal byrådsmedlemmerne tage stilling til om de og deres parti vil beslutte et “ja tak” eller “nej tak” til en årlig investering i perioden 2019 – 2022 på ikke mindre end 3.000.000,00 kr. til renovering af vejbelysningen, eller samlet 12 mio. kr. fordelt over de næste 4 år med en forventet årlig energibesparelse på 1.000.000 kr. (18-priser), når renoveringen er fuldt gennemført.

Husk du kan følge byrådsmøderne direkte via nettet.

Byrådsmøde (arkivfoto)

Punkt 244 på dagsorden til byrådsmødet d. 10 december 2018:

244. Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering af vejbelysning

Sagsnummer: 05.01.12-G01-2-18

ResumeSagen forelægges Udvikling, By og Land mhp at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive midler til investering i renovering af vejbelysning.Det er besluttet at investere 3.000.000 kr. årligt (18-priser) i perioden 2019-2022 til renovering af vejbelysningen. Administrationen ønsker at få frigivet rådighedsbeløbet for 2019 tidligst muligt, da der i 2019 er indarbejdet en afledt driftsbesparelse på 250.000 kr. (18-priser), hvilket svarer til helårsvirkningen.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

  1. at frigive følgende rådighedsbeløb for 2019 vedrørende ordinære anlæg: 3.043.800 kr vedrørende renovering af gadebelysning

 

Historik Udvikling, By og Land, 26. november 2018, pkt. 307:

  1. Anbefaling tiltrådt

 

Brian Lyck Jørgensen fraværende

Økonomiudvalget, 3. december 2018, pkt. 261:

  1. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Jannich Petersen (V) fraværende. Bent Hansen (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen. Pia Foght (A) fraværende. Allan Nielsen (A) deltog som stedfortræder for Pia Foght. Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen.

 

Fravær: Jonna Præst (O)

 

SagsfremstillingI forbindelse med sagen om genåbning af budgettet, blev det for perioden 2019-2022 besluttet at afsætte et årligt beløb på 3.000.000 kr. til renovering af gadebelysningen. For hvert år blev det samtidig besluttet at indarbejde en årlig driftbesparelse på 250.000 kr., Samlet er der således tale om en anlægsudgift på 12.000.000 kr. (18-priser) fordelt over 4 år, som forventet at give en årlig energibesparelse på 1.000.000 kr. (18-priser), når renoveringen er fuldt gennemført.

 

For at opnå den fulde/størst mulige energibesparelse i 2019, er det vigtigt at få frigivet rådighedsbeløbet for 2019, tidligst muligt, så disponeringerne kan påbegyndes fra starten af det nye år.

 

Det forventes, at der vil kunne renoveres ca. 900 armaturer i 2019, hvor 1. prioriteten vil være at starte med de armaturer, som er opsat før 1988.

 

Økonomise sagsfremstilling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *