GRIBSKOV: Kulturrådet og Idrætsrådet har fået nye medlemmer

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Der var valg til Idrætsrådet og Kulturrådet mandag aften d. 21 februar 2022. Her blev Jeanette Jensen fra GymHelsinge formand for Idrætsrådet og Kurt Plambech fra Munkeruphus Kunstvenner formand for Kulturrådet. De ser frem til at løfte områderne til nye højder.

Gribskov Kultursal summede af liv og intensitet, da der mandag aften var valg til både Kulturrådet og Idrætsrådet. Her var cirka 70 mødt op for at se, om deres foretrukne kandidat blev valgt ind.

Som medlem af Idrætsrådet og Kulturrådet spiller man en vigtig rolle inden for idræt og kultur i Gribskov Kommune. Rådenes medlemmer er med til at skabe rammer for idræts- og kulturlivet og de mange tusinder af frivilliges liv og gang i deres respektive foreninger. Samtidig er de to råd vigtige sparringspartnere for det politiske udvalg Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Vil fortsætte udviklingen af idrætten

Som formand for Idrætsrådet faldt valget på Jeanette Jensen fra foreningen GymHelsinge. En af den nye formands mål med de kommende fire års arbejde i Idrætsrådet er en fortsat udvikling af idrætten i Gribskov.

”Jeg vil sammen med det nyvalgte Idrætsråd fortsætte arbejdet med udviklingen af idrætten i Gribskov Kommune. Synliggøre vores succeser, understøtte idrætten i lokalsamfundene og arbejde for bedre faciliteter for alle idrætsgrene inde- som udendørs. Og så glæder jeg mig til samarbejdet med det politiske udvalg,” siger Jeanette Jensen.        


Vil gøre Kulturrådet endnu mere synligt
I Kulturrådet hedder formanden de næste fire år Kurt Plambech fra Munkeruphus Kunstvenner. I sin tale lagde den nyvalgte formand vægt på at få gjort Kulturrådet til en endnu mere aktiv samarbejdspartner i arbejdet med kulturen i Gribskov i de kommende år.


”Kulturrådet er en vigtig medspiller for både foreningerne, bestyrelser og det politiske niveau. Det skal vi løfte endnu mere i de kommende fire år. Vi skal skabe endnu mere synlighed om rådets arbejde og støttemuligheder, så foreningerne og dermed folk i Gribskov får glæde af mere kultur,” siger han.

Tillykke til de nye formænd
I udvalget Kultur, Idræt og Forebyggelse ser formand Pia Foght og næstformand Helle Blomsterberg frem til at samarbejde med de to nye råd, når de har konstitueret sig endeligt i begyndelsen af marts.


”Tillykke til de nye formænd og til alle de valgte. I udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse ser vi frem til et godt samarbejde og fire år, hvor vi sammen er med til at sætte retning og præg på idræts- og kulturlivet i Gribskov,” siger formandskabet.

Fakta: Det nye Kulturråd

Formand: Kurt Plambech, Munkeruphus Kunstvenner
Palle Bruun, Kulturhavn Gillelejes Venner

Claus Svendsen, Gilleleje Gamle Posthus

Pia Niebuhr, Tisvildevejen

Tove Nielsen, Holbo Herreds Væverforening

Inge Lise Dyrekær Larsen, LOF

Anette Mikkelsen, LOF

Tonny Nalepa Jensen, DDS Holbo Gruppe

Willy Lorentzen, KFUM-spejderne Gilleleje

Ulla Dræbye, repræsentant for kulturelle institutioner

Birgitte Nyborg, repræsentant for bibliotekerne

Suppleanter:

Pia Vestmar, Kunstværkstederne 5, 1. suppleant
Kamilla Barslund, Danmarks bedste børneby, 2. suppleant

Pernille Sørensen, Græsted Veterantræfforening, 3. suppleant

Annette Rohrberg, Museumsforening Gilleleje, 4. suppleant

Flemming Lund Blixt, De grønne pigespejdere, repræsentant for børne- og ungeområdet

Fakta: Det nye Idrætsråd
Formand: Jeanette Jensen fra foreningen GymHelsinge
Bjarne Frølund, repræsentant for DSI
Kirsten Rolfsager, repræsentant for handicapidrætten
Allan Sørensen, Vejby-Tisvilde Fodbold
Erling Marcussen, Bushi
Flemming Carlslund, Søborg SG&I
Maja Freiberg Sørensen, Esrum Skytteforening
Marianne Christensen, Helsinge Rideklub
Thomas Jessen, Helsinge Fodbold
Jan Fortun, Helsinge Svømmeklub
Som suppleant blev Paul Shafir-Stralendorff fra Græsted Jagtforening valgt.
Fakta: Om rådene
Et medlem vælges for 4 år. Der er 6-8 møder om året inklusiv fællesmøder mellem Idrætsrådet og Kulturrådet. Derudover er der også 1-2 årlige dialogmøder med det politiske udvalg for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

(udgivet d. 22 feb. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *