DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Konservative: Et budget med fokus på at bevare mest muligt af den nære velfærd

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Pressemeddelelse fra Det Konservative Byrådsgruppe i Gribskov Byråd:

Et budget med fokus på at bevare mest muligt af den nære velfærd.

Budget 2024-27 er på plads. For Det Konservative Folkeparti i Gribskov har det været vigtigt at få bevaret mest muligt af den nære velfærd i en tid, hvor økonomien er udfordret.
Det er vi sammen med resten af Byrådet med undtagelse af SF lykkedes med, men desværre ikke uden alvorlige besparelser.
Gribskov Kommunes økonomi er presset. Det skal der ikke herske tvivl om. Vi har også af den grund været nødsaget til at træffe nogle alvorlige beslutninger. Ingen i Byrådet har lyst til at foretage store besparelser, men det har desværre været nødvendigt. Desværre har SF valgt at forlade forhandlingerne, da de hellere havde set en skolestruktur med få skoledistrikter, hvor ingen kunne vide sig sikre i forhold til placeringen af deres børns skolegang. Det kunne vi ikke blive enige om, for vi i flertallet mener, at der skal være tryghed for familierne og børnene.

Det har fra konservatives side været en klar og tydelig strategi for forhandlingerne, at vi skulle skåne den nære velfærd mest muligt. Derfor valgte vi også at møde op til forhandlingsmødet i dag med et færdigt budgetoplæg i samarbejde med andre partier, som netop skåner velfærden i en meget økonomisk presset tid og vigtigst af alt, sikrer tryghed omkring børnenes skolegang. Så man som forældre ved, hvor ens barn skal gå i skole og så det ikke ændrer sig fra år til år.

Skoledistrikter bevares!
Et af de vigtigste punkter i forhandlinger var folkeskolerne.
I budgetpartierne var der enighed om ikke at lukke skoler, men lige så vigtigt, at vi ikke mister evnen til at tiltrække børnefamilier.
I Det Konservative Folkeparti vil vi ikke være med til at gøre børn til tilfældige tal i et Excelark, hvorfra der var lagt op til at de blev flyttet rundt fra matrikel til matrikel i håb om, at økonomien gik op i regnearket.
Vi er stolte af, at skolerne bevares i nærområderne.
I Tisvilde/Vejby sammenlægges indskoling og mellemtrin i Tisvilde. Udskolingen fra 6.- 9. klasse vil blive placeret i Vejby. Det har i forhandlingerne været det bedste kompromis, hvor vi har kunne bevare skoler lokalt.

Den forebyggende indsats er vigtig!
I aftalen samles de specialiserede tilbud både fysisk på matrikler og med ledelse samtidig med at vi sikrer at de børn, som profiterer af det, har tilbud så tæt på almenområdet som overhovedet muligt.
Det sker for at skabe de bedste muligheder for det pædagogiske arbejde og relationer.
På den forebyggende indsats kan vi se, at der er skåret ind til benet. Vi må og skal ikke skære benet af. Det vil få alvorlige konsekvenser for mange sårbare børn og deres familier.
Derfor kommer hverken PPR eller FSI til at blive ramt af besparelser.
De forebyggende indsatser er afgørende for trivsel.

Administrative besparelser!
Som sagt har det været en vigtig dagsorden at fastholde mest muligt af den nære velfærd. Det har så betydet, at vi har måtte se på personaleændringer i administrationen.
Der vil blive nedlagt stillinger og effektiviseret i administrationen for 10 mio kr.

Idrætten bevares og ungdomsskolen styrkes!
Foreningslivet er vigtigt for børn, unge, voksne og ældre. Derfor har det også været os magtpåliggende at kæmpe for, at idrætsforeningerne i Gribskov fortsat har muligheder for at styrke fysisk og psykisk helbred i alle aldrer. Vores idrætsforeninger løfter en kæmpe samfundsmæssig opgave for relativt få midler. Derfor har vi minimeret besparelserne på idrætten.

Vores unge har brug for samlingssteder. Vores ungdomsskole er nøglen til mange løsninger. Derfor glæder det os meget, at vi nu kan etablere et nyt fællesskab for unge i Gilleleje, og give ungdomsskolen ordentlige rammer til arbejdet. Samtidig ser vi på hvordan vores kulturskole og ungdomsskole kan samtænkes på en ny måde. Og så skal der i regi af ungdomsskolen etableres et nyt udskolingstilbud for børn, som har svært ved at fungere i Folkeskolens rammer.

Vi passer godt på vores frivillighuse og aktivitetscentre.
Det er vigtigt med disse samlingssteder og også her løftes der store samfundsmæssige opgaver. Et samarbejde vi håber på at udvide i forbindelse med at vi arbejder med fremtidens velfærd. Vi sikrer, at en del af de §18 midler, som blev fjernet sidste år, kommer tilbage.

På anlægsområdet sikrer vi:
– Rundkørsel ved udkørslen Frederiksborgvej/Kildevej
– Ny lokation til ungdomsskolen i Gilleleje
– Sikring af daginstitutionskapacitet i Esrum og Annisse
– Vi sætter midler af til at oprette et selskab, så vi kan etablere solceller på kommunale bygninger
– Vi sætter midler af til det store vedligeholdelsesefterslæb, der er på børneområdets legepladser.

I Det Konservative Folkeparti tager vi altid gerne ansvar, når vi kan se, at der er fornuftige løsninger på de svære udfordringer. Også selvom det gør ondt at spare, når man hellere vil udvikle. Men ud fra de rammer regeringen med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre i spidsen har givet os, så synes vi, at vi både løser de økonomiske udfordringer og også finder mulighed for at fokusere på kvalitet.


Den Konservative Byrådsgruppe

(udgivet d. 15 sep. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *