DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Kommuneplan 2021-33 vedtaget af byrådet

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Byrådet i Gribskov kommune har endeligt vedtaget “Kommuneplan 2021-33” efter blandt andet at have gennemlæst og taget stilling til i alt 147 høringssvar. En grundig debat med mange synspunkter mundede ud i, at  der er bred politisk enighed om både at sikre byudvikling, erhvervsudvikling og kommunens naturværdier.

Kommuneplan 2021-33 er nu vedtaget. Det skete på Byrådets møde tirsdag aften.

Politikerne har den seneste tid blandt andet taget stilling til de 147 høringssvar, der kom ind i den otte uger lange høringsperiode. Der gik en lang og aktiv debat i Byrådet forud for vedtagelsen af kommuneplanen tirsdag aften.

Formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard siger på vegne af udvalget: 

”Jeg er virkelig glad for det resultat, vi har opnået i aften. Det er en kommuneplan med meget store perspektiver for Gribskov. Der har været omfattende politisk debat, og der er fundet rigtigt gode løsninger, herunder i Ramløse.  Nu kan vi med orden i penalhuset bakke op om de mange udviklere, der gerne vil investere i vores kommune og skabe den vækst, vi ønsker os.  Jeg glæder meget mig til at se det ske. Det er en rigtig god aften for Gribskov.”

Pernille Søndergaard (G) (Pressefoto)

Sikrer rammer for virksomheder og landbrug
Kommuneplanen er en helhedsorienteret, langsigtet og bæredygtig plan for kommunens udvikling de næste 12 år. Den skal revideres hvert fjerde år. I høringsprocessen har centerafgrænsningen i Gilleleje fyldt væsentligt i den offentlige debat. Det gjorde den også i aftenens debat i Byrådet.

Næstformand i “Udvikling, By og Land” Bent Hansen tilføjer:

”Det er en omfattende beslutning, der er taget i aften, med rigtig mange emner, der har stor betydning for kommunens udvikling. Med denne kommuneplan har vi fortsat gode udviklingsmuligheder for erhvervslivet i vores erhvervsområder. Også landbruget har mulighed for at udvikle sig med afklarede rammer for de næste mange år. Jeg er glad for, at vi har fået lyttet til borgerne undervejs. Navnlig er der skabt en god løsning med boligudbygningen i Ramløse, der i sin størrelse og udformning rammer det, der ønskes lokalt. Tak til jer der viste engagement og sendte os klare signaler i debatten. Vi have i Venstre gerne set en anden centerafgrænsning i Gilleleje og en ny debat om dette. Til gengæld glæder vi os også over, at vejudlægget syd om Gilleleje nu bliver analyseret grundigt og konkret,” siger Bent Hansen.

Byrådsmedlem Bent Hansen (Pressefoto)

Nu med Grønt Danmarkskort

Udvalgets anden næstformand Allan Nielsen lægger bl.a. vægt på, at Byrådet i den kommende planperiode har fået et vigtigt afsæt for naturindsatsen i kommunen.

”Vi har haft en god og grundig dialog. Gillelejes bymidte har navnlig fået stor opmærksomhed. Jeg er rigtig glad for at centerafgrænsningen nu er på plads. Og ikke mindst, at vi har besluttet at kigge på at udvikle området ved Bøgebakken med et klart politisk signal om også at indarbejde 25% almene boliger. Og så er jeg meget stolt af den omfattende beskrivelse af intentionerne med vores kostbare natur. Vi har opdateret kommuneplanen med det, vi kalder ”det grønne danmarkskort”. Det fastlægger blandt andet de naturværdier, vi skal værne om, når vi udvikler kommunen,” siger Allan Nielsen.

Allan Nielsen (A) (Pressefoto)

Find kommuneplanen på Gribskov Kommunes hjemmeside: 

https://dagsordener.gribskov.dk/vis/pdf/bilag/6962a007-bb49-446c-b7e7-15f1bf48e1fd/?redirectDirectlyToPdf=false

FAKTA: Kommuneplan 2021-33

Kommuneplanen skal jf. planloven revideres hvert fjerde år og planlægges for en periode på de næste 12 år.

Kommuneplanen sætter rammen for, hvad kommunen selv skal arbejde for i perioden og binder dermed ikke borgere eller virksomheder.

For at realisere ønskerne med kommuneplanen, udarbejdes lokalplaner, som kan give de byggeretsmæssige muligheder, der kan søges byggetilladelse indenfor.

Forslag til Kommuneplan 2021-33 har været i høring i perioden 5. marts 2021 til 2. maj 2021. I perioden er der modtaget 147 høringssvar (2 høringssvar er modtaget efter fristen og er ikke behandlet nærmere).

(d. 1 juni 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *