Gribskov Kommune springer 29 pladser op i undersøgelse af erhvervs- og byggevenlige kommuner

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Dansk Byggeris årlige undersøgelse af erhvervs- og byggevenligheden i landets kommuner viser en klar forbedring i Gribskov Kommunes placering i forhold til sidste år. Det overrasker ikke, da undersøgelsen dækker områder, som der er stort fokus på i Gribskov Kommune. Undersøgelsen bekræfter, at også Gribskov er ramt af den landsdækkende udfordring, at unge ikke vælger erhvervsuddannelser. Nye initiativer skal vende den udvikling.

Traditionen tro præsenterer Dansk Byggeri en undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed baseret på tilgængelige statistikker og spørgeskemaundersøgelser, som kommunerne selv har besvaret. Gribskov Kommune har i 2020 fået en samlet placering som nr. 44. I den tilsvarende analyse fra 2019 var placeringen nr. 73.  Der er altså tale om en markant fremgang,

 ”Det er selvfølgelig altid godt at se en positiv fremgang. Men det er ikke overraskende, idet undersøgelsen berører områder, som vi længe har haft et stort fokus på at styrke. Vi er stadig i fuld gang med at styrke indsatsen på erhvervsområdet, og vi har en god og tæt dialog med vores erhvervsliv,” SigerFormand for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Morten Ulrik Jørgensen.

Morten Ulrik Jørgensen (G)

Undersøgelsen ser på seks såkaldte overordnede parametre, som er byggesagsbehandling, erhvervsaffald, udbud, kommunale investeringer og udlicitering af tekniske opgaver, skatter og afgifter samt arbejdsmarked og uddannelse. Parametrene er brudt ned i diverse underkategorier.

”Generelt set slår vi positivt ud på de forventede steder som f.eks. skatter og afgifter. Til gengæld ser det ikke lige så godt ud på byggesagsbehandling. Det skyldes, at vi stadig har mange lovliggørelsessager, så den vil nok først slå positivt igennem på et senere tidspunkt. Sådan er det med denne undersøgelse. Den er ret omfattende, og når man dykker ned i den, så er der områder, hvor vi performer rigtig godt og områder, som stadig er i udvikling. Kigger vi på vores placering samlet set, så er undersøgelsens resultater med til at bekræfte, at det går den rigtige vej, og det kan vi godt være stolte af,” siger Morten Ulrik Jørgensen.

Erhvervsuddannelserne – en landsdækkende udfordring

Et af de områder, hvor der synes at være plads til forbedring er under parameteret Arbejdsmarked og Uddannelse. Selvom Gribskov Kommune ligger på en klar 1. plads igen i 2020, når det gælder politik om erhvervspraktik i folkeskolen, så trækker unges søgning til erhvervsuddannelserne i den modsatte retning:

Andelen af folkeskoleelever, der vælger en erhvervsuddannelse, er kun steget med 0,7 %-point.

Til det siger Udvalgsformand for Beskæftigelse og Unge, Mikkel Andersen:

”Vi ser meget gerne, at flere unge får øjnene op for at tage en erhvervsuddannelse. Vi har allerede nu mangel på faglært arbejdskraft, og den vil stige de kommende år. Derfor sætter vi løbende nye initiativer i gang. For eksempel ”Fremtidens arbejdskraft”, som er et samarbejde mellem Center for Beskæftigelse og Unge, vores lokale erhvervsliv og Gribskolen, hvor vi netop arbejder for, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Dertil har vi fokus på at lave mentorordninger i virksomhederne. Så vi er i fuld gang. Der er tale om et landsdækkende problem, men vi ved, at vi kan vende udviklingen her hos os i Gribskov Kommune.”

Mikkel Andersen (A)

Se undersøgelsen her:
https://www.danskbyggeri.dk/analyse-og-politik/kommunal-erhvervsvenlighed/kommunernes-samlede-erhvervsvenlighed-2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *