DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV Kommune: Information om jordkørsel i Kagerup

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

I den kommende tid kan der opleves mere aktivitet end normalt i området syd og vest for Gribskovvej i Kagerup, da der vil forekomme kørsel med jord. Ejer af ejendommen, Kagerup Byvej 20a, er opstartet med et projekt vedr. udlæg af jord til jordforbedring af eksisterende dyrkningsarealer på en del af matrikel 2a, Kagerup By, Mårum.

Gribskov Kommune har den 11. marts 2020 truffet afgørelse om, at der ikke er krav om landzonetilladelse efter Planlovens § 35 i nærværende sag vedrørende udlæg af jord til jordforbedring. Der er sket en samlet vurdering af projektet, hvor også en væsentlighedsvurdering i forhold til nærliggende Natura 2000-arealer er indgået. Der er tale om udlæg af i alt 243.000 m3 ren jord på et afgrænset areal på ca. 17,8 Ha. Jorden kommer pt. fra de nyopstartede anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af det nye supersygehus i Hillerød. Tidshorisonten for udlægget afhænger af, om der er tilstrækkeligt jord at få til at kunne opfylde ønsket om de forbedrede dyrkningsbetingelser på den aktuelle matrikel.

For at undgå unødig trafik af lastbiler med jord gennem selve Kagerup by har ejer ansøgt og fået tilladelse til etablering af en interimsvej med indkørsel fra Gribskovvej umiddelbart nordvest for Kagerup By. Tillige har Gribskov Kommune i denne forbindelse givet tilladelse til overkørsel af Solbjerggårdsvej. Arbejdet på landbrugsarealerne, dvs både kørsel til det aktuelle areal samt arbejde på selve arealet må kun ske på hverdage mellem kl 07:00 og kl 17:00.

Ved yderligere spørgsmål kan du skrive til Gribskov Kommunes hovedpostkasse på følgende mailadresse: TMS@gribskov.dk

Kommentar

  1. Jørgen Schønberg

    Er det stadig tilladt at køre jord til kagerup med omkring 10 – 15 storer sættevogne pr.time, det blev der gjort d. 18/07-2022 mellem kl. 6.30 – 7.30. vh. J.S.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *