DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov Kommune: Hjemmesygeplejen i 2019 vil beløbe sig til ca. 16 millioner mere end budgetteret.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Hjemmesygeplejen forventes at kræve yderligere investeringer.

Gribskov Kommune forventer, at udgifterne til hjemmesygeplejen i 2019 vil beløbe sig til cirka 45 millioner kroner, hvilket er cirka 16 millioner mere end budgetteret. Et ønske om et højt kvalitetsniveau og opgaveglidning fra regionerne betyder flere udgifter. Nu er Gribskov Kommune godt rustet til at møde fremtiden, hvor den kommunale hjemmesygepleje bliver en hjørnesten.

Årsagen er ifølge borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov), at der sigtes målrettet mod at hjemmesygeplejen er rustet til fremtidens behov. 

Borgmester Anders Gerner Frost (G)


”Gribskov Kommune hjemtog hjemmesygeplejen for knapt ti måneder siden, fordi hovedleverandøren havde udfordringer med at levere den kvalitet, vi ønskede til borgerne. Siden da har den kommunale hjemmesygepleje genvurderet kvalitet og service til den enkelte borger, ligesom hjemmeplejen har genopbygget den fornødne sygeplejefaglige viden i kommunen. Vi er derfor også yderst tilfredse med den flotte tilsyns-karakter vi netop har fået. Men en høj kvalitet og et højt servicenievau koster, og den investering tager vi med, fordi den skal til for at kunne møde fremtidens sundhedsbehov,” konstaterer borgmesteren.

Hjemmesygeplejen er en yderst kompleks størrelse
Udviklingen går mod, at hjemmesygeplejen oplever en meget stor kompleksitet i den borgernære sygepleje, konstaterer velfærdsdirektør Mikkel Damgaards. 

”Vi kan se, at der er sket en meget hastig udvikling, hvor den kommunale hjemmesygepleje i høj grad skal understøtte håndteringen af komplekse borgerforløb. Det gælder særligt de mere ustabile og uafklarede sygdomsforløb, hvor der skal kunne ageres hurtig, men det gælder også håndteringen af forløb præget af, at opgaverne er mangeartede og ofte går på tværs af både den praktiserende læge og sygehusene.”

Det nære sundhedsvæsen bliver vigtigere og vigtigere
Borgmester Anders Gerner Frost slår fast, at det er vigtigt at prioritere hjemmesygeplejen, da den kommer til at spille en endnu mere central rolle for borgerne i fremtiden:

”Vi får flere og flere opgaver fra hospitalerne og skal håndtere flere og flere komplekse sygeplejeopgaver i den kommunale hjemmesygepleje. I den forbindelse konstaterer jeg med tilfredshed, at regeringens nye udspil til en sundhedsreform netop anerkender kommunerne som en helt central spiller på sundhedsområdet, hvor de praktiserende læger og de kommunale sundhedstilbud i fremtiden vil få en større rolle, da det giver den bedste løsning for borgerne,” fortæller Anders Gerner Frost.

Set i lyset af de stigende udgifter til hjemmesygeplejen kan borgmesteren desuden med tilfredshed konstatere, at statsministeren er klar med en økonomisk håndsrækning til kommunerne og håber at der nu bakkes op og tages ansvar fra Folketingets side.

Bevidsthed om stram styring
Selv om der nu er opnået den ønskede kvalitet, er der en fortsat opgave med et få den bedst mulige balance mellem kvalitet og udgifter.

”Vi er alle bevidste om, at jeg som borgmester og hele udvalget for Ældre Social og Sundhed i samarbejde med administrationen nu skal sikre en optimering af driften. Det er en svær øvelse, der kræver en endnu tættere og mere præcis styring.” afslutter borgmester Anders Gerner Frost.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *