GRIBSKOV: Der er behov for bred kommunikation

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Fagudvalget for Skole, Børn og Familie: Der er behov for bred kommunikation.

Efter sommerferien skal cirka 80 børn fra specialområdet starte på Tingbakkeskolen. Det er en beslutning, som vedrører mange mennesker – og som derfor kræver en meget bred kommunikation, lyder det fra formandskabet i Udvalget for Skole, Børn og Familie i Gribskov Kommune.

I starten af det kommende skoleår skal cirka 80 børn, som er en del af specialområdet i Gribskov Kommune, samles på et specialskoletilbud på Tingbakkeskolen. 

Beslutningen om at samle specialområdet blev truffet som en del af Gribskov Kommunes budget for perioden 2024-2027 efter en årelang inddragelsesproces, og den har til hensigt at imødekomme både behovene hos de børn, der er en del af specialområdet, og at forbedre økonomien på området.

Det forklarer formand for Skole, Børn og Familie Trine Egetved:

”Som en del af budgetaftalen 2024-2027 blev det besluttet af 22 ud af 23 medlemmer i Byrådet at samle specialskole, specialskoleledelse og økonomi for at sikre kvalitet, styring og fleksibilitet på det samlede område. Beslutningen er til gavn for børnene på specialskoleområdet, da de får et fagligt tilbud med højere kvalitet. Det er også en beslutning, der tjener til at sikre, at budgettet for skoleområdet kan fungere økonomisk. Tingbakkeskolen er en god skole, som vi besluttede at bevare i vores budgetaftale, hvor der ellers var lagt op til at lukke den. Her er der også lokaler til nogle af de børn, der har behov for støtte. Hvis vi skal imødekomme børnenes behov og samtidig overholde kommunens budget, giver beslutningen om at samle nogle af børnene fra specialområdet på Tingbakkeskolen altså rigtig god mening.”

Trine Egetved (C) (Pressefoto)

At samle en række tilbud et nyt sted er en ændring, der vedrører mange mennesker. Derfor er der brug for en bred kommunikation, fortsætter Trine Egetved:

”Vi har fuld forståelse for, at en ændring i den størrelsesorden betyder, at mange skal orienteres og at forventningerne skal afstemmes. Det er en sag, der i høj grad berører mange mennesker. Det har vi fuld forståelse for – alle parter går selvfølgelig op i at give vores børn de bedst mulige betingelser. Derfor har der i den seneste tid også været indlæg vedrørende beslutningen i pressen. Vi vil gerne slå fast, at beslutningen står fast, men at vi samtidig må sige, at der er behov for mere kommunikation omkring processen.”

Det er en gradvis proces – så stil gerne spørgsmål

I processen omkring samlingen af en række af kommunes specialtilbud på Tingbakkeskolen vil noget ligge fast fra start, mens andet falder på plads som en del af en løbende implementering. 

Tue Villebro, næstformand for Skole Børn og Familie, bemærker, at dette kan betyde, at de berørte parter indimellem kan savne information:

”Det er vigtigt at understrege, at forandringerne implementeres gradvist, og at de berørte forældre til børn som flyttes, bliver informeret individuelt, så vi kan tage de spørgsmål, der opstår, på en god måde. Det er alle bedst tjent med. Derudover vil jeg gerne understrege, at kendt personale vil følge børnene.”

Beslutningerne i den løbende implementering har til formål at skabe et godt forløb. Men da mange er involverede – herunder børn, forældre, skolebestyrelser, undervisere mm. – kan nogle stå tilbage med ubesvarede spørgsmål. Derfor opfordrer Udvalget for Skole, Børn og Familie til, at alle, der har spørgsmål, tager kontakt:

”De beslutninger, vi træffer, har til opgave at skabe den bedst mulige overgang. Men samtidig kan vi se på de indlæg, der bliver bragt i pressen, at nogle står tilbage med ubesvarede spørgsmål. Det viser, at der er behov for mere og bredere kommunikation. Derfor ønsker vi også klart og tydeligt at sige, at I meget gerne må stille spørgsmål. Både til jeres lokale skoler, forvaltningen og til os som politisk udvalg. Vi arbejder løbende med at informere så godt og bredt som overhovedet muligt”, slutter Tue Villebro.

Tue Villebro (V) (Pressefoto)

Kontakt

Der opfordres til at skrive ”Tingbakkeskolen” i emnefeltet, hvis man henvender sig til politikere eller administration med spørgsmål, der vedrører ændringerne på Tingbakkeskolen.

(udgivet d. 1 maj 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *