DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Byrådet ændre antal af stemmer for at kunne stille et borgerdrevne forslag

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov Byråd har på byrådsmødet d. 12 maj 2020 besluttet, at ændre antal stemmer til 400 styks for, at kunne stille et borgerdrevne forslag til behandling i byrådet.

Økonomiudvalget i Gribskov kommune har d. 2 marts 2020 behandlet sagen og anbefaler byrådet, at ordningen fortsætter på nuværende vilkår på nær den ændring, at antal stemmer, der skal til, for at et forslag forelægges til politisk behandling, reduceres fra 1050 til 400 stemmer.

Konservatives “nye” første kvinde, byrådsmedlem Trine Egetved-Sørensen, forslog at dette antal ændres helt ned til 200 og gerne lavere men hun fandt kun støtte til partiets forslag i løsgængeren Betina Sølver, og dermed fik konservative ikke opbakning til forslaget, og efter en ny afstemning stemte alle 23 byrådsmedlemmer ja til ØUs (Økonomiudvalget, red.) forslag til at ændre til de 400 stemmer fremover til at kunne stille et borgerforslag til politisk behandling.

Byrådsmøde i Gribskov kommune d. 12 maj 2020

Punkt 69 på dagsorden så iøvrigt sådan ud:

Evaluering af borgerdrevne forslag

00.01.00-G00-3383-18

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning om fremtid for ordningen med borgerdrevne forslag. Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at beslutte fremtid for ordningen med borgerdrevne forslag

Historik

 Økonomiudvalget, 2. marts 2020, pkt. 27:

1. Anbefalet, at ordningen fortsætter på nuværende vilkår på nær den ændring, at antal stemmer, der skal til, for at et forslag forelægges til politisk behandling, reduceres fra 1050 til 400 stemmer.

  Fraværende: Jonna Præst (O), Kim Valentin (V), Morten Ulrik Jørgensen (G)

Byråd, 10. marts 2020, pkt. 29:

Ændringsforslag ved Bo Jul Nielsen

Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget

Ændringsforslag tiltrådt.

Fravær med stedfortræder: Jørgen Tøjberg (O) deltog som stedfortræder for Jonna Præst (O)

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G), Kim Valentin (V)Økonomiudvalget, 4. maj 2020, pkt. 83:

1. Anbefalet, at ordningen fortsætter på nuværende vilkår på nær den ændring, at antal stemmer, der skal til, for at et forslag forelægges til politisk behandling, reduceres fra 1050 til 400 stemmer.

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)Sagsfremstilling

Byrådet har på møde 30.10.2017 og 18.06.2018 truffet beslutning om at igangsætte ordning med borgerdrevne forslag.

Ordningen giver borgere i kommunen mulighed for at indsende forslag til sager, som de ønsker behandlet af Byrådet.

De enkelte indsendte forslag vurderes af administrationen i forhold til om de overholder de af Byrådet fastsatte fem retningslinjer:

 1. Forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser.
 2. Byrådet kan vælge at afvise forslag, hvor der allerede er truffet en beslutning, og hvor der ikke er nye oplysninger.
 3. Forslaget må ikke indeholde injurier eller personfølsomme oplysninger.
 4. Det er kun borgere i Gribskov Kommune, der må oprette forslag.
 5. Forslag og stemmer bliver slettet efter 6 måneder, eller når forslaget bliver behandlet i byrådet.

De forslag, der lever op til retningslinjer, bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor andre borgere så kan tilkendegive deres støtte til forslagene ved at stemme på dem.

Opnår et forslag 1050 stemmer vil administrationen udarbejde dagsordenspunkt, der forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til behandling.

Evaluering af ordningen

Siden ordningen blev igangsat i 2018 har kommunen modtaget 5 forslag, som er blevet offentliggjort på hjemmesiden.

Forslagene handlede om:

 • Hastighedsskilte mellem Smidstrup og Rågeleje
 • Etablering af bådrampe på Smidstrup Strand
 • At gøre det Gamle Tinghus i Helsinge til et borgerhus med kulturelt henblik
 • Kan der findes et område i Gribskov kommune, hvor der kunne laves håndværker beboelse
 • Flytte biblioteket fra skolen og ind i byen

De har modtaget henholdsvis 3, 0, 63, 4 og 1 stemmer.

Alle forslagene blev indsendt i december 2018, umiddelbart efter at ordningen blev igangsat af Byrådet.

I 2019 er der alene indsendt ét forslag. Dette omhandler ændring af ordningen.

En række andre kommuner har tilsvarende ordninger. Der er et generelt billede af, at meget få og i de fleste tilfælde slet ingen borgerdrevne forslag ender med at blive forelagt til politisk behandling.

Gribskov kommune har også modtaget enkelte forslag til revision af ordningen:

 • En reduktion i antal stemmer, der skal til for at et forslag forelægges til politisk behandling.

Forslaget går ud på, at antal stemmer ændres til 1,4 procent af det afgivne stemmeantal ved seneste kommunalvalg (ca. 300 stemmer), hvilket skulle modsvare det antal støtter (50.000) der skal til for at et borgerforslag kan behandles i folketinget.

Administrationen gør opmærksom på, at ingen af forslagene offentliggjort i 2018 er kommet i nærheden af 300 stemmer.

 • Ordningen åbnes for at ejere af fritidshuse også kan stille forslag.

Forslaget går ud på, at ca. 50% af grundejerne i kommunen er ejere af fritidshuse og de bidrager væsentligt til kommunens økonomi i form af ejendomsskatter, handel og brug af serviceydelser.

 Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at drøfte ordningen med borgerdrevne forslag med afsæt i evalueringen og træffe en beslutning om ordningens fremtid.

Supplerende: Et notat, som beskriver, hvad andre kommuner gør, blev vedhæftet dagsordenspunktet i forbindelse med udsendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde i maj måned.Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Artiklen er oprettet tirsdag d. 12 maj 2020.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *