DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Budgetarbejde med svære prioriteringer går i gang

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

I starten af august 2022 går budgetarbejdet for budget 2023-2026 i gang i Gribskov Kommune.

Det er en proces med svære beslutninger, hvor servicereduktioner ikke kan undgås, skriver Gribskov kommune i en pressemeddelelse.

Budgetarbejdet betyder, at Gribskov Kommune står overfor en række svære prioriteringer. Det skyldes især, at den økonomiske aftale, der er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening den 8. juni 2022, er historisk stram.

Det forklarer borgmester Bent Hansen forud for, at budgetarbejdet skydes i gang:

”Det er en stram aftale, der er blevet indgået, og det betyder, at vi står over for nogle svære prioriteringer. Økonomiaftalen tager ikke højde for vores situation. Den svarer ikke til udviklingen hos os, når det gælder antallet af 85+-årige, og der er ikke sat ekstra penge af til det specialiserede socialområde. Vi har derfor i økonomiudvalget bedt administrationen udarbejde råderumskataloger, der tager højde for, at der skal findes reduktioner i vores budget”.

Økonomiudvalget bad i første omgang om, at der blev udarbejdet råderumskataloger svarende til 1% af Gribskov Kommunes samlede budget. Men da den stramme økonomiaftale for kommunernes økonomi blev en realitet, valgte administrationen – sammen med borgmesteren – at øge til 3%, som svarer til ca. 60 mio. kr. Det skete med henblik på at sikre en økonomisk ansvarlig tilgang, at enderne ville kunne mødes og at servicerammen overholdes. De endelige beregninger vil vise, hvor meget der konkret skal findes i spændet mellem 1-3% af det samlede budget.

Råderumskatalogerne er en oversigt over mulige tiltag, som kan nedbringe kommunens omkostninger på forskellige områder. De vil blive behandlet i fagudvalgene, som optakt til det budgetseminar, der er startskuddet på budgetforhandlingerne, og som afholdes den 25. august. Fagudvalgene gennemgår forslagene i råderumskatalogerne og supplerer gerne med egne forslag. Endelig prioriterer fagudvalgene alle forslag, og den prioritering bliver afsæt for det videre forløb. Råderumskatalogerne offentliggøres sammen med dagsordenerne til fagudvalgsmøderne.

”Det bliver en svær proces, det er der ingen tvivl om. Men det er vores job som Byråd at sørge for, at vi overholder de rammer, vi har fået. Derfor skal vi gennemgå disse råderumskataloger meget nøje med henblik på at skrue på vores omkostninger, så vores økonomi hænger sammen. Råderumskatalogerne dækker ikke nødvendigvis alt. Jeg ser meget gerne, at der kommer endnu flere forslag – både fra byrådsmedlemmer og borgere”, siger Bent Hansen.

Byrådet skal stå sammen

I takt med, at der kommer flere og flere konkrete tal på bordet fra beregningerne af konsekvenserne af den nye aftale mellem KL og regeringen, skal Byrådet se på nødvendige prioriteringer. Om det siger Bent Hansen:

”Som jeg sagde, da aftalen blev indgået i juni, så kræver det, at vi nu smøger ærmerne op og tager det ansvar, vi er pålagt som Byråd. Det bliver svært, fordi vi kommer til at træffe nogle valg, som vores borgere tydeligt vil mærke, og som vi også helst var foruden. Der vil komme servicereduktioner. Det kan ikke undgås. Men det er vigtigt, at vi som byråd står sammen og i fællesskab arbejder for at finde de bedst mulige løsninger i en svær – men ikke umulig situation”.

Opfordring til borgere og erhvervslivet i Gribskov Kommune – kom med forslag!

Borgmester Bent Hansen ønsker en åben og inddragende proces. Derfor er der fokus på også at invitere Gribskov Kommunes borgere og virksomheder ind i den kommende budgetproces. Bent Hansen udtaler i den forbindelse:

”Jeg vil gerne opfordre alle, som måske går med idéer eller konkrete forslag, som kunne afhjælpe vores økonomiske situation, til at sende en mail til os byrådsmedlemmer, så vi kan bringe det med i det videre arbejde”.

(udgivet d. 11 aug. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *