GRIBSKOV: Borgmester: Staten bør betale arkæologiske udgravninger af national interesse

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov-borgmester til Kulturministeren:

Staten bør betale arkæologiske udgravninger af national interesse
Arkæologiske udgravninger i forbindelse med vejprojekt vil koste Gribskov Kommune mellem svimlende 20 og 30 millioner kroner. Penge, der kunne have været brugt på nye veje og stier. Derfor opfordrer borgmester Anders Gerner Frost nu staten til at påtage sig det økonomiske ansvar for udgravningerne, når det er fund af national og endda international interesse, ifølge en pressemeddelelse fra rådhuset i Helsinge.


For nylig lykkes det endelig politikerne i Gribskov Kommune at blive enige om et længe ventet vejprojekt mellem Græsted og Gilleleje, der både vil forbedre sikkerheden og transporttiden for borgerne.

Projektet koster lidt over 100 millioner kroner at gennemføre, og som altid har der været arkæologiske udgravninger i opstartsfasen. Museum Nordsjælland har gjort interessante fund, der vil koste kommunen mellem 20 og 30 millioner kroner plus moms at få udgravet. Det er et ekstremt stort beløb for Gribskov Kommune, konstaterer borgmester Anders Gerner Frost:

”Det gør det svært for os at forbedre vores basale infrastruktur med veje, stier og så videre. Derfor spørger vi, om det kan være rimeligt, at vi som kommune kan risikere at skulle betale måske op mod halvdelen af et anlægsprojekt – også ved andre og fremtidige infrastrukturprojekter eller ved andet kommunalt byggeri som en skole eller børnehave – til arkæologiske udgravninger?”

Anders Gerner Frost, Gribskov kommune (Pressefoto)


En revidering af museumsloven er nødvendig
Borgmesteren har sendt et åbent brev til kulturministeren og Folketingets Kulturudvalg med en opfordring til at revidere museumsloven:

”Min holdning er, at det er et nationalt anliggende at håndtere de økonomiske omkostninger, der er forbundet med vores fælles samfundsforpligtigelse – i forhold til bevarelse og fortidsfund. Ovnen i købet er der i vores aktuelle sag tale om fund af national og international interesse, så det er altså ikke kun fund til de lokale museer. Med andre ord, så mener jeg, at man bør revidere museumsloven, så der nationalt tages ansvar og der ikke pålægges kommuner uoverstigelige økonomiske udfordringer,” siger Anders Gerner Frost.


Kommuner har ingen ankemuligheder i dag

Borgmesteren mener, at der i samme forbindelse også bør indtænkes en uafhængig ankeinstans både for kommunen og private aktører.

”Vi har i dag ingen reelle ankemuligheder. Det er alene museerne, der skal vurdere omfanget ud fra en museumsfaglig vurdering og ikke en samlet helhedsvurdering, hvor økonomi og proportionalitet medtages. Eneste ankemulighed er departementet. Derfor opfordrer jeg ministeren og Kulturudvalget til at se på sagen og på en revidering af museumsloven,” siger Anders Gerner Frost.

(d. 2 juni 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *