DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Borgere med i arbejdet med samskabelse i kommunen.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

GRIBSKOV: Tirsdag den 27. august besluttede det nye temaudvalg for strategi og samskabelse, at invitere borgere med i udvalgets arbejde med samskabelse. Det er en gevinst for udvalgets arbejde, at nogle af de borgere, som engagerer sig i den form for samarbejde, er med om bordet når der tales samskabelse.

Temaudvalget Strategi og Samskabe er et såkaldt §17. stk. 4 udvalg, og den type udvalg er ikke underlagt de samme rammer som de stående udvalg. Udvalget kan derfor vælge at invitere andre end byrådspolitikere med i udvalget og lade dem indgå i drøftelserne på lige fod med byrådsmedlemmerne. Medlemmerne af udvalget glæder sig.

Formand for udvalget Strategi og Samskabelse Trine Egetved ( C ) udtaler:

Trine Egetved-Sørensen (C)

”Det var godt at komme i gang og få talt lidt om hvor langt det tidligere udvalg er nået, så vi kan fortsætte arbejdet. I udvalget er vi helt enig om, at vi ønsker repræsentation fra borgere fast i udvalget. Vi skal bruge de næste måneder på, at samle op på de tiltag omkring samskabelse, som blev igangsat tidligere på året og se på hvordan det er gået for herefter at definere, hvordan vi i Gribskov ønsker at arbejde med samskabelse fremadrettet. Her er det helt naturligt, at vi selvfølgelig også skal have andre end politikere og administration med i arbejdet. Det glæder jeg mig til”.

Næstformand Pia Fogt (S) supplerer:

Pia Foght (A)

”Det er vigtigt med repræsentation af borgerne og dem, som har arbejdet med samskabelsessagerne i løbet ad året. Jeg er desuden meget fokuseret på, at vi får repræsentation af de unge i kommunen samt vores frivillighed. Det er to meget vigtige aktører, når vi taler om fremadrettet at skabe Gribskov sammen”.

Udover at få defineret hvordan vi fremadrettet arbejder med samskabelse i Gribskov Kommune, har udvalget også fået til opgave at få sorteret i alle kommunens strategier og politiker. Netop for at forenkle og synliggøre, hvor kommunen er på vej hen.

Medlem af udvalget Bent Hansen (V) udtaler:

Bent Hansen (V)

”Når vi skal i gang med denne store opgave, er det vigtigt at vi arbejder meget struktureret og med stor inddragelse af fagområderne. Vi skal som udvalg understøtte fagudvalgene i, at få gennemset hvad der ligger af strategier og politiker, for derefter at gøre klar til en ny fælles retning for Gribskov. Det arbejder glæder jeg mig meget til”.

Strategi og Samskabelse skal på mødet d. 24 september 2019 tage stilling til hvem de mere konkret ønsker at invitere ind i udvalget og skal desuden tage stilling til hvordan arbejdet med strategi og samskabelse skal videreføres den kommende tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *