DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: 4 partier indgår et Grønt valgforbund til KV21

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Pressemeddelelse om Grønt valgforbund.

Fire partier indgår en aftale om ”Grønt valgforbund” i forbindelse med kommunalvalget 2021.

I forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021 i Gribskov Kommune er der indgået en aftale mellem Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

(Pressefoto)

Den omfatter valgforbundets politiske pejlemærker, samarbejder på valgnatten og ved konstitueringen, samt samarbejde efter kommunalvalget.

”Grønt valgforbund” er navnet på et valgtekniske samarbejde, som de fire partier indgår efter den kommunale valglovs bestemmelser. Formålet med ”Grønt valgforbund” er at skabe et samarbejde, der giver alle fire partier bedre muligheder for at blive repræsenteret i byrådet, for at undgå stemmespild og skabe en modvægt imod den valglov, der favoriserer store partier ved lokalvalg.

Partierne går til valg med egne valgprogrammer men med en fælles ambition om at styrke Gribskov kommunes grønne profil, sikre den sociale balance, prioritere en fremtidssikret økonomi, udbygge kommunens dialog med borgerne og forbedre samarbejdet mellem kommunens institutioner og brugerne.

Andre partier, der kan se sig selv i valgforbundets overordnede linjer, kan være med i valgforbundet. Optagelse af andre partier eller lister i valgforbundet kræver enighed blandt de fire partier.

Partierne ønsker en så bred konstituering som muligt og vil som det første på valgnatten drøfte mulighederne med hinanden. Herefter vil valgforbundets deltagere sigte på, at alle repræsenterede partier i valgforbundet, kommer til at indgå i den endelige konstituering.

Ved en konstitueringsaftale, hvori partierne indgår, vil de sikre en rimelig fordeling af posterne med udgangspunkt i deres stemmetal.

Partierne, der alle selv er medlemsbårne foreninger, vil fortsætte indsatsen for at styrke andre frivillige fællesskaber, der i samspil med kommunen kan udbrede deltagelsen i kulturen, i idrætten og borgernes fritid – både i byerne og i de mindre bysamfund.

Vi vil sammen arbejde for, at det skal være nemmere at være frivillig i kommunens foreningsliv. En aktiv indsats i en aktiv kommune er vigtige elementer i det kommunale demokrati, der rækker langt udover valgdagen.

Vi vil i det nye byråd arbejde for, at kommunen sammen med borgerne tænker nye tanker om borgerinddragelse og om borgerdrevne forslag.

For partier i valgforbundet, der evt. ikke bliver repræsenteret i byrådet, er det aftalt, at der i perioden fra valget og frem mod valget i 2025 holdes en tæt kontakt med jævnlige møder i forbindelse med store beslutninger, som fx budgetforhandlinger, større investeringsplaner og ved nedsættelse af særlige udvalg som kan hente medlemmer uden for byrådet, til at kigge på borgerinddragelse.

Således aftalte de fire partier den 23. august 2021.

(Pressefoto)

Ved aftalens indgåelse udtalte de fire spidskandidater følgende.

Bo Jul Nielsen (B) udtaler: “Radikale Venstre sætter stor pris på valgforbundets fælles ambitioner om at styrke kommunens grønne profil, sikre den sociale balance, fremtidssikre økonomien og udbygge dialogen med kommunens borgere og brugere.”

Jens Rane Holck (F) udtaler: “Det ser lovende ud. Alle Gribskovborgere får nu større mulighed for at blive hørt i vores lokaldemokrati, hvor langt den største del af vores liv jo leves.”

Michael Hemming Nielsen (Ø) siger: ”Miljøet og et løft til samfundets svage er centralt for os. Her tror vi på at dette samarbejde kan være et boost.”

Maud Margrethe Pedersen (Å) siger: “Jeg glæder mig over, at vi i dette Valgforbund, slår nye toner an i forhold til ny politisk kultur, der er et Alternativt varemærke. “

Med venlig hilsen

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten – de rød-grønne og Alternativet.

(udgivet d. 29 aug. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *