DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov: Forsyningens takster for 2024 for spildevand og affaldsordning

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov Forsyning annoncerer 2024-takster for spildevand og affaldsordning.

På trods af inflation og store investeringer på spildevandsområdet formår selskabet stort set
at fastholde taksterne for spildevand, og det samme gør sig gældende for prisen for affaldshåndtering, fortæller en tilfreds bestyrelsesformand i en udsendt pressemeddelelse.

Kommunalbestyrelsen og Gribskov Forsyning A/S har netop vedtaget både spildevandstakster og takst
for affaldshåndtering for det kommende år, og der er godt nyt til kunderne, som på trods af den generelle inflation ikke kommer til at opleve de store ændringer i taksterne.

»På trods af, at det seneste år har været præget af inflation og generelle prisstigninger, er der ikke de
store ændringer på vores takster for det kommende år. Hvis man kigger ned i budgetterne, er der nogle
steder store prisstigninger, men dem formår Gribskov Forsyning at imødegå med justeringer andre steder i budgettet,« fortæller en tilfreds bestyrelsesformand i Gribskov Forsyning A/S, Pernille Søndergaard.

Pernille Søndergaard (Arkiv: Pressefoto)


Både spildevand- og dagrenovationsområdet er hvile i sig selv-ordninger. Det betyder, at takstopkrævningen modsvarer de reelle udgifter, der er forbundet med driften.

Gribskov Spildevands budgetramme
Gribskov Spildevands budget for 2024 er på 119.244.000 kr. Derudover har Gribskov Spildevand markante
investeringer i byggemodninger. Den økonomiske ramme fordeler sig som følger:

Spildevandstakst 2024
Spildevandstaksten er den pris, kunderne skal betale for at få renset deres spildevand og er opdelt i et
fast og et variabelt bidrag. Den variable takst stiger med 1,7 % i forhold til sidste års takst, mens det
faste bidrag er fremskrevet med 4,97 % baseret på Danvas indeksregulering for det kommende år.
»Det er meget positivt, at der kun er ganske minimale justeringer på spildevandstaksten. Ikke mindst
i lyset af, at Gribskov Spildevand investerer stort i disse år både i byggemodninger, restrukturering
af kommunens spildevandsrensning og i ledningsrenovering. De store prisstigninger på materialer og
manglende investeringsiver har stor indvirkning på anlægsbudgettet, men det kommer ikke til at være
mærkbart for kunderne,« fortæller Pernille Søndergaard.


Kundens pris for spildevand
For 2024 er priserne således:

-Det variable bidrag er 54,65 kr. inkl. moms. Prisen bliver beregnet ud fra kundens vandforbrug og
dækker udgifterne til at rense den mængde spildevand, der udledes til kloakken.

-Det faste bidrag udgør per stikledning 946,03 kr. inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribskov
Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af mængden af renset spildevand. Det faste
bidrag reguleres efter gældende lovgivning.

Hvis ejendommen ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler kunderne i stedet for at få tømt
deres bundfældnings- eller samletank. Her er taksterne følgende:

Behandlingsbidrag samletanke: 378,34 kr. inkl. moms
Administrationsbidrag samletanke: 187,28 kr. inkl. moms
Variabelt bidrag for samletanke pr. m3 10,18 kr. inkl. moms
Behandlingsbidrag septiktanke: 472,65 kr. inkl. moms
Administrationsbidrag septiktanke: 155,69 kr. inkl. moms

Gribskov Genbrug og Ressourcers budgetramme
Gribskov Genbrug & Ressourcers budget for 2024 er på 92.400.000 kr. Den økonomiske ramme fordeler sig således:

Takster for affaldsordningen
Der er kun ganske få ændringer af taksten for affaldshåndtering i forhold til sidste års takst.
»For en helt almindelig husstand er der ikke nogen ændringer i taksten, men kun omfordelinger, der kan
direkte relateres til Gribskov Genbrug & Ressourcers udgifter. Behandlingsprisen på madaffald er faldet,
men til gengæld stiger administrationsudgiften en anelse, hvilket kan relateres til arbejdet med at indføre
affaldssortering i 10 fraktioner samt til øget IT-understøttelse,« forklarer Pernille Søndergaard.
Kundens årspris for affaldsordning
Taksten er som følger:
Dagrenovation: 1.537,50 kr.
Administration: 283,75 kr.
Kuber, glas og papir: 95,00 kr.
Genbrugsstationer: 1.636,25 kr.
Farligt affald: 15,00 kr.
I alt: 3.567,50 kr.

(udgivet d. 13 dec. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *