GRÆSTED: Lokale foreninger vil styrke fællesskabet

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Lokale foreninger i Græsted taler mere sammen, om at styrke fællesskabet. Man ønsker, at skabe et tydeligere signal om “at i Græsted hjælpes vi ad og det er her, at tingene også sker”.

Græsted Borgerforening inviterer i denne tid foreninger og netværk i Græsted til dialogmøder for at understøtte fællesskabet i byen “En spændende opgave, at få talt med aktive ildsjæle, der alle vil Græsted det bedste” siger Formanden fra Græsted Borgerforening Anders Petersen.

Det er vigtigt for en by som Græsted, at vi står stærkt sammen, for det er netop igennem sammenhold at vi oplever at tingene lykkedes. Det bliver lidt sjovere når vi møder hinanden på kryds og tværs. På den måde formår vi at hjælpe hinanden med vidensdeling og være hinanden behjælpelige med de kompetencer, der skal bruges.

De lokale ildsjæle findes. Torvegruppen er det godt eksempel, som lægger et stort engagement og mange arbejdstimer, sammen med lokale aktører i Græsted, for at få aktiviteter på torvet. Tovholderen for torvegruppen er Dorthe Henningsen, der koordinerer det store arbejde.

I år sætter vi nye tinge på tegnebrættet. Græsted Veterantræfforening, der udover at lave Træf i Pinsen også laver fastelavn, hjælper toget med Halloween, har nytårs krudtsalget og er samarbejdspartnere med Nordsjællands sommerteater, har sagt ja tak til at være med på to nye initiativer.

Kom på Torvet og slut på Fredbogård
Det første bliver påskelørdag den 30 marts 2024. Der startes Torvedagene på Græsted Torv. Kom og vær med i de mange aktiviteter. Her kan du blandt andet dekorere dit eget påskeæg, som du kan bruge på det påskeløb, som de Grønne spejdere laver igennem byen. Formanden Carsten Andersen fortæller at han lige nu er i gang med at gøre klar til det. Et løb der skal starte på tovet og slutte på Fredbogård.

På Fredbogård står Frivillige fra Græsted Veterantræf klar til at tage imod jer. Kl. 14 triller vi påskeæg, vi kigger og vurdere æggene. Hvem ved? måske har påskeharen været forbi og lagt et æg eller flere.

Vi glæder os til at skulle være med, udtaler alle aktører. Vi håber på en bred opbakning. Del gerne budskabet, for vi kan ikke nå ud alle steder siger Pernille Sørensen Bestyrelsesmedlem fra Græsted Veterantræfforening.

Det vigtigste i denne nye proces handler om at vi skal have det sjovt og gå hjem med en god oplevelse. Det er vigtigt at vi sammen viser at vi gerne vil det her, for kun den vej kan vi få formidlet noget videre. Her i denne situation er værdien, at vi holder fast i gamle traditioner: påske, samarbejde, frivilligt arbejde og bidrage til den gode oplevelse

🌟𝕊𝕥𝕠𝕣𝕖 𝕍𝕒𝕟𝕕𝕣𝕖𝕕𝕒𝕘 – nu også i Græsted.
Græsted Borgerforening og Veterantræfforeningen har i samarbejde med Tisvildevejen – pilgrimsruten i Nordsjælland, arrangeret to vandreruter i Græsted. 
Ruterne er to ud af flere ruter, som den 13. april 2024 er arrangeret andre steder i Gribskov Kommune. Læs mere om STORE VANDREDAG på Tisvildevejen.dk.

Rute 1: En vandring gennem tid og natur; oplev Søborg Sø og Fredbogaard
Græsted Borgerforening og Græsted Veterantræfforening har i samarbejde arrangeret denne tur:
Kom med på en tur på Søborg Sø, og få set den gamle Fredbogaard tæt på, og den storslåede udsigt over den kommende sø.

Ida Dahl-Nielsen fra Naturstyrelsen giver indledningsvis en beretning om det store projekt, og følger med
rundt på stierne. Fortæller mere om naturen og dyrelivet ved søen.

Vi mødes og starter ved Græsted Station og går til Fredbogaard, hvor der trakteres med kaffe, te og
kage. Sideløbende vil Ida fortæller om søen. Herefter går turen ned på søen, på de stier der snart vil være oversvømmede. Vi går mod syd, kommer tilbage ad Kolbevej, og sætter retning mod Græsted Station igen. Turen er over mark, grussti og asfalt. Forvent at der vil være mudder, vådt græs og ujævnt terræn på et stykke af ruten.
GÅVÆRT: Ida Dahl-Nielsen og Jørgen Seligmann

Rute 2: Historiske minder og naturskønne stier
Græsted Hegn og Aggebo Hegn hænger i dag sammen, så man faktisk ikke opdager, at der er tale om to skove.
Naturvejleder Niels Henriksen tager dig med på en vandring gennem begge skove, hvor der stadig kan ses kulturspor helt tilbage fra Stenalderen.

I 1700-tallet var Danmarks skove i en meget miserabel tilstand. Noget skulle gøres, hvis ikke landet skulle blive skovløst. I 1763 kommer en tysk forstmand, Johan Georg von Langen hertil, tilkaldt af kongens overjægermester Gram.

Johan Georg von Langen skulle rådgive og vejlede med henblik på at sikre fremtidens skove, primært her i Nordsjælland. Nogle af hans beplantninger står stadig, dog ikke i Græsted og Aggebo hegn.
Aggebo Hegn kom først til, da man i 1781 hegnede og plantede skov mellem Tulstrup og Aggebo.
I begyndelsen af 1800-tallet hegnede man så Græsted-bøndernes overdrev og Græsted Præstegårds Jorder, så vi i dag finder én skov.

Ved slutningen af turen gør vi holdt ved skovrider Thorkild Wielandts sø, som blev anlagt i første halvdel af 1900-tallet. Her er det tid til kaffe og kage som Græsted Borgerforening står for.

(udgivet d. 21 mar. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *