DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Første medlemmer af Gribvand Spildevands bestyrelse 2022-26 er forbrugernes stemmer

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Der er afholdt forbrugervalg til Gribvand Spildevands bestyrelse. I de næste fire år vil Niels
Andersen fra Bakkelandet og Thomas Larsen fra Græsted repræsentere Gribskovborgerne i
spildevandsselskabets bestyrelse. Den øvrige bestyrelse er på plads i starten af december.

Spildevand er måske ikke et tema, der er højt på dagsordenen, når familien Danmark samles om middagsbordene, men det vil Grivband Spildevands bestyrelsesformand Jannich Petersen gerne lave om på, og et vigtigt led i den proces er forbrugerrepræsentanterne i Gribvand Spildevands bestyrelse.

»Gribvand Spildevand er en helt central del af samfundets infrastruktur. Med vores 867 km. spildevandsledning, 324 pumpestationer og 972 huspumper – og med store anlægsprojekter i støbeskeen, er vi faktisk temmelig afgørende både i størrelse, men også for, at vi alle i Gribskov Kommune kan få renset vores spildevand bedst muligt til gavn for naturen og fremtidige generationer,« forklarer Jannich Petersen.

De nye forbrugermedlemmer
Forbrugervalg 2021 er netop afsluttet, og der er valgt to forbrugermedlemmer og to suppleanter til Gribvand Spildevands bestyrelse for de næste fire år fra 2022-2026.

Niels Andersen fra Bakkelandet har allerede siddet fire år i bestyrelsen og kan nu fortsætte sit engagement. Han vil have særligt fokus på natur og miljø, når han repræsenterer borgerne i kommunen. »Jeg vil især arbejde for, at spildevandsselskabet i større udstrækning arbejder for et renere vandmiljø. Specielt vil jeg have fokus på, at vi får reduceret udledningen af næringsstoffer, således at vi i fremtiden får en renere Arresø,« fortæller Niels Andersen.

Thomas Larsen fra Græsted er ligeledes valgt ind i bestyrelsen. Han fortæller, at han primært vil have fokus på ordentlighed: »Gribvand Spildevand har mange store flotte projekter i disse år, og jeg vil være en garant for, at de bliver veludførte, og at de ikke bliver dyrere end højest nødvendigt.«

Ud over de to nye bestyrelsesmedlemmer er Torben Winding Jensen fra Vejby og Geert Ahrends fra Græsted valgt som suppleanter til bestyrelsen. Advokatformaet Horton har varetaget rollen som valgtilsyn jævnfør valgregulativets pkt. 7.6. Den øvrige bestyrelse, som består af lokalpolitikere, erhvervsledere og medarbejderrepræsentanter, bliver konstitueret i december.

Spildevand på kaffebordet
Bestyrelsesformanden sætter stor pris på de forbrugervalgte repræsentanter i bestyrelsen, fordi de kan være med til at sætte det vigtige arbejde, spildevandsselskabet udfører, på dagsordenen ude hos borgerne.

»Forbrugernes medlemmer af bestyrelsen er borgernes stemme og kan på den måde både sikre, at vi som spildevandsselskab kommer i øjenhøjde med borgerne, men de kan også være med til at sikre et folkeligt engagement i vores arbejde, så spildevand – og den afgørende betydning, en ordentlig spildevandsrensning har for miljøet – kommer på dagsordenen ude i de små hjem,« understreger Jannich Petersen.

Fotoet til artiklen er fra Gilleleje Renseanlæg (Pressefoto: Gribvand Spildevand A/S)

(udgivet d. 9 okt. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *