DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DR.MØLLE: Pandehave Eng – mere natur nær sommerhuse

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil i samarbejde med sommerhusejere ved Dronningmølle skabe mere og bedre natur på Pandehave Eng. Målet er flere padder og flere fugle.

Pandehave Eng ved Dronningmølle ligger i nationalparken mellem de to sommerhusområder Dronningmølle Strandpark og Fuglevangen. Engen er ejet af de to grundejerforeninger. Området fremstår i dag som et lidt monotont græsareal, delvist under tilgroning med høje urter. Projektet har til formål at genskabe engnatur og ynglesteder for padder og fugle.

Vi er rigtigt glade for sammen med sommerhusejerne at være med til at genskabe englandskabet ved Pandehave Å“, siger Carl Frederik Bruun, formand for nationalparkfondens bestyrelse.

(Pandehave eng set fra Rusland – Pressefoto: Lars Rudfeld)

Græssende dyr og paddehuller
Sommerhusgrundejerne har stiftet Foreningen Pandehave Eng med det ene formål at øge naturværdierne på fællesarealet.

Vi har længe snakket om, hvordan vi som sommerhusejere kan gøre mere for naturen. Vi tog kontakt til nationalparken med forslag om at genskabe engnaturen, og er gået ind i et positivt og konstruktivt samarbejde. Vi glæder os til at få flere viber, lærker og frøer i vores område“, siger Christian Laursen, formand for foreningen.

Projektet går ud på at få hegnet det meste af eng-området og få sat køer på, gerne nogen, der kan gå ude året rundt. Det giver størst naturgevinst, da dyrene så også gnaver f.eks. buske ned og holder området lysåbent til gavn for flora og fauna. Desuden skal der genskabes/etableres tre små vandhuller på engen, så padderne får nye levesteder.

Nationalparken har givet støtte til, at foreningen har kunnet søge om tilskud til at hegne med henblik på græsning. Det har givet pote – Landbrugsstyrelsen har bevilget en betragtelig støtte til stor glæde for foreningen. Nationalparken har samtidig givet tilsagn om at betale for anlæg af søer.

Projektet kræver dispensation fra fredning m.v. Ansøgning er allerede indsendt til kommunen, og foreningen håber på snarlig afgørelse, så projektet kan gennemføres i 2022.

(Pressefoto: Helge Sørensen)

Også andre lodsejere kan få tilskud til at søge om hegning med henblik på græsning

6 lodsejere i nationalparken har hidtil fået støtte til at søge om tilskud til at hegne med henblik på afgræsning. Alle har opnået tilsagn. En ny runde af tilskudsordningen er åbnet pr. d. 5 oktober 2021. Lodsejere i nationalparken, som er interesserede i at få hegnet arealer, kan henvende sig til nationalparkens sekretariat. Vi giver nemlig også i denne runde tilskud til at udforme ansøgningen.

(udgivet d. 12 okt. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *