DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DR.MØLLE: Ejer dropper Dronningmølle-badehotel i lokalplanforslag

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Hvis det ødelægger den gode stemning i Dronningmølle, så vil jeg da hellere undvære den del af lokalplanforslaget”, siger ejeren af Dronningmølle Strand Camping, Keld Althoff 

Keld Althoff har allerede skrevet til Gribskov Kommune og bedt om at få slettet de afsnit i lokalplanforlaget 309.07, der åbner mulighed for opførelse af et badehotel på Dronningmølle Strand Campings areal. 

Som ejer af campingpladsen havde Keld Althoff tidligere anmodet Gribskov Kommune om en ny lokalplan med henblik på at kunne tilpasse pladsens faciliteter fremover. Den eksisterede lokalplan er fra 1993 og Keld Althoff har ønsket at fremtidssikre anvendelsen af området med bl.a. et badehotel, flere hytter og shelters for at imødekomme behovet for overnatninger i området.

Udarbejdelsen af lokalplanen har taget mere end to år. Administrationen skulle ifølge den oprindelige plan netop nu behandle de høringssvar, der er indsendt i høringsperioden, for herefter at forholde sig til, hvad man som kommune og af hensyn til borgernes svar reelt kunne give tilladelse til. Men nu bliver det altså et ændret, reduceret udspil fra ejeren, der i stedet sendes til behandling i det politiske fagudvalg, Udvikling, By og Land, i den kommende uge.

Det er det ikke værd

”Når der går næsten 30 år imellem at man reviderer en lokalplan, så er jeg nødt til at tænke visionært og have det lange lys på for at kunne udvikle min forretning. Men allerede inden forvaltningen overhovedet har behandlet høringssvarene og inden vi er nået til at skulle debattere indholdet, er der skabt så meget uro omkring den del, der vedrører badehotellet, at jeg har valgt at trække badehotellet helt ud af lokalplanforslaget. Jeg lytter til hvad nogle af borgerne i Dronningmølle mener er negativt ved badehotellet, og det har i øvrigt altid været min intention at lytte. Jeg syntes bare, at vi lige skulle have fået præsenteret høringssvarene først af forvaltningen.

Men jeg ønsker ikke at ødelægge den gode stemning i byen og kæmpe imod vindmøller af misforståelser, som jeg ser dukker op på sociale medier. Det er en båd som en konservativ byrådspolitiker ihærdigt har forsøgt at få til at gynge og jeg konstaterer, at et forventet kendskab til en lokalplansprocedure nemt fordamper i iver efter stemmer,” siger Keld Althoff.  

Modstanden mod badehotellet er særligt begrundet i højden på fire etager og ”et grimt udseende”. Til det siger Keld Althoff:

”Hvis høringssvarende viste, at folk syntes fire etager var for højt, så havde vi ændret det til tre etager. Og fordi arealet, der var udpeget til badehotel er lavtliggende, ville det have givet en bygningshøjde, der svarer til omkringliggende bygninger. Grimt? Ja. Men jeg har aldrig ment, at badehotellet skulle se sådan ud som i lokalplanforlaget, der er en rammeaftale. Man hyrer ikke en arkitekt før man ved, hvad man må bygge og har aktuelle planer om at realisere det,” siger Keld Althoff, der nu bare ser frem til en sober og hurtig sagsbehandling af lokalplanforslaget.

Fakta:

Althoff købte i 1990 campingarealerne som råjord af staten og etablerede campingpladsen fra bar mark.  Campingpladsen og arealerne ejes stadig af Keld Althoff, men drives i det daglige af en forpagter. 

Lokalplanområdet, der anvendes som campingplads, er beliggende i byzone. Hovedparten af campingpladsen er fredet, bortset fra arealet, hvor der var planlagt badehotel. Fredningen giver specifikt tilladelse til campingpladsen iht. gældende lovgivning. Lokalplanarealerne syd for Villingebæk Strandvej ligger udenfor strandbeskyttelseslinjen.

Det nu reviderede lokalplanforslag, der er til behandling, giver mulighed for udvidelse af hytteområdet, med flere hytter, toiletfaciliteter og direkte vejadgang samt otte shelters, toiletfaciliteter og udvidelse af udekøkken-faciliteterne i teltområdet nord for Villingebæk Strandvej.

(udgivet d. 15 sep. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *