DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: BLIVER DER NOGET FRIT VALG ?

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg fra byrådsmedlem Birgit Roswall (Gruppeformand) og byrådsmedlem Knud Antonsen, der begge er valgt for Venstre i Gribskov kommune.

BLIVER DER NOGET FRIT VALG ?

Det er positivt, at der på mødet den 27. Februar i udvalget Ældre og udbud, var stor enighed om, at de foreslåede service forringelser der var lagt op til i hjemmeplejen i vid udstrækning ikke er politisk acceptable, hvorfor sagen blev sendt retur til administrationen.

I Venstre har vi noteret os, at der er generel tilfredshed med den nuværende hjemmepleje, som udføres af private virksomheder på basis af det nuværende serviceniveau. Derfor er vi også indstillet på, at det nuværende serviceniveau fastholdes i forbindelse med en kommunal hjemtagelse af hjemmeplejen.

Det er almindelig kendt, at udgifterne er højere, når opgaverne udføres i kommunalt regi i forhold til når de udføres af private virksomheder. I budgettet er der derfor indlagt ca. 10 % omkostningstigning til at dække merudgiften ved hjemtagelse af hjemmeplejen. 

En kommunal hjemmepleje virksomhed bliver prissættende for hjemmepleje ydelserne, og det betyder, at de leverandører, der godkendes til at levere hjemmepleje afregnes i forhold til udgifterne i den kommunale hjemmepleje.

Selv om hele udvalget var enige om, hvordan der skulle følges op på kvaliteten, var det kun Venstre der ønskede, at der skal være mulighed for at de kommende leverandører også kan søge om godkendelse til at udføre sygepleje opgaver på lige fod med Pleje Gribskov. 

Vi har flere plejehjem i kommunen, hvor private leverandører som en del af deres pleje arbejde, udfører sygepleje opgaver med rigtig flotte tilsynsrapporter til følge. 

For borgere med behov for både hjemmepleje og hjemmesygepleje, kan der være fordele ved kun at have een leverandør i huset, hvorfor Venstre synes vi skal åbne for muligheden, hvis der er nogen leverandører der ønsker at påtage sig opgaven.

Bliver omkostninger til hjemmeplejen efter hjemtagelsen højere end budgetteret, kan det resultere i serviceforringelser, og det kan blive attraktivt (nødvendigt) for borgerne at tilkøbe serviceydelser. Det kan og må private leverandører tilbyde, hvorimod den kommunale leverandør ikke må.

Venstre stod på mødet alene med ønsket om at private hjemmepleje leverandører også skal have mulighed for at søge om at levere hjemmesygepleje, det er beklageligt, sagen skal dog igennem økonomiudvalg og byråd før en endelig beslutning er truffet.

Birgit Roswall V – gruppeformand

Birgit Roswall (V)

Knud Antonsen V

Knud Antonsen (V)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *