DEBAT: Vejen til en bedre ældrepleje

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlemmerne Jonna Præst, Pernille Sams, Morten Klitgaard (NytGribskov) og Pia Foght (Socialdemokratiet):

Vejen til en bedre ældrepleje.

Der har været kritik af indsatsen for en bedre ældrepleje i Gribskov. Blandt andet gives der udtryk for at det eneste tiltag, der er gjort fra flertallet i Ældre- Social og sundhedsudvalget (ÆSS) alene skulle være en undersøgelse om, det ville være muligt at kommunen selv havde en vikarordning. Den opmærksomme borger ville have set at flertallet i ÆSS har iværksat tiltag for hvordan arbejdsmiljø kan forbedres, sygefravær mindskes og hvordan brugen af eksterne vikarer kan reduceres.

NG og A har sikret fokus på tiltag, der skal løfte ældreplejen, både på den lange og den korte bane.

•                             Vi har fået afdækket medarbejderkompetencer, herunder sygeplejespecialer og sat penge af til den videre kompetence udvikling af medarbejderne. Dette for at sikre dels medarbejder tilfredshed, men også at borgernes komplekse behov kan imødekommes.

•                             Vi har fået afsat midler til en uddannelsespulje og vi har netop fået ansat en palliativ sygeplejerske.

•                             Vi har sat spot på trivsel og udvikling og bedt om at der i den kommende budget proces sættes penge af til en tilbundsgående undersøgelse af arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.

•                             Vi har fået systematiseret tovholderfunktionen

•                             Den interne vikarafløsning er blot et mindre tiltag blandt de mange andre der allerede er igangsat og som allerede er i proces.

Vi må igen konstatere at DF og C igen bruger deres energi på at pege fingre.  Ældreområdet er komplekst og løsningerne finder vi sammen i de brede aftaler, det er med til at sikre borgernes tryghed og medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel.

Alt dette kan læses i de åbne dagsordener for udvalget.  Det ville være dejligt om alle byrådsmedlemmer satte sig ind i problematikken/dagsordentekster inden der fremsendes debatindlæg. En god ældrepleje må være et ”must” for hele byrådet og flertallet (NytGribskov og Socialdemokraterne) arbejder ihærdigt for at dette lykkes

Jonna Præst, Pernille Sams, Morten Klitgaard (NytGribskov) og Pia Foght (Socialdemokratiet)

(udgivet d. 27 juli 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *