DEBAT: Trafiksikkerhed halter i Gribskov kommune pga. manglende tilsyn

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg ved byrådsmedlemmerne Jannich Petersen, Knud Antonsen og Bent Hansen (V) om “Trafiksikkerhed i Gribskov kommune” hvor Venstre mener, at kommunen svigter i tilsynet med basale kerneopgaver.

I Gribskov kommune får vi konstant henvendelser fra engagerede velmenende borgere som gerne vil have øget fokus på trafiksikkerhed.

Henvendelserne går ofte på ønsker om rundkørsler i stærkt belastede og uheldsramte vejkryds, cykelstier og andre yderst relevante tiltag.

Andre ønsker er ofte hastighedsbegrænsende foranstaltninger, trafikchikaner, vejbump, 2-1 veje og generelt ønsker om hastighedsbegrænsning på mange strækninger. Alt sammen for at sikre trafikken for alle typer færdsel.

Alle disse ønsker er der ofte rigtig stor opbakning til blandt byrådspolitikerne, men udfordringen er at mange af disse tiltag kræver investeringer, som der ikke altid umiddelbart er økonomisk råderum til i det kommunale budget, med den nuværende prioritering.     

Samtidig med at vi bliver præsenteret for alle disse ønsker, må vi desværre erkende at Gribskov kommune ikke på alle områder lever op til sine forpligtelser som vejmyndighed, selvom dette er en af de helt basale kerneopgaver.

For at illustrere dette har vi vedlagt nogle fotos fra forskellige områder i kommunen. Alle er taget i den sidste uge af juni 2020. 

De illustrerer desværre alle, at på et helt banalt område, som at sikre beskæring af træer, læhegn o.l. langs med kommunens landeveje, store som små, har vi et enormt efterslæb og et kæmpe trafiksikkerhedsmæssigt problem.

Vi ser f.eks:

Det elektroniske vejskilt ved “Holløsekrydset” på Kildevejen er helt skjult af grene.

Skilte med 60 km/t på Bækkebrovej  er helt skjult af grene.

Skiltet som markerer at der er en skole forude, ved Gribskov Lilleskole er helt skjult af grene.

Andre steder ser vi at træer og grene skaber farlige situationer for store erhvervskøretøjer, på trods af, at der er helt klare regler for hvordan træer og læhegn skal beskæres for at sikre trafikkens fremkommelighed og ikke mindst sikkerhed.

Dette område mangler helt klart fokus, derfor vil Venstres medlemmer af fagudvalget, Udvikling, by og land (UBL), derfor bede om at der kommer et punkt på dagsordenen umiddelbart efter sommerferien så vi kan få øget trafiksikkerheden for alle trafikanter og fremkommeligheden for store erhvervskøretøjer, herunder renovationbiler og brandbiler,  i kommunen. 

Venstres medlemmer af UBL i Gribskov kommune.

Byrådsmedlemmerne Jannich Petersen, Knud Antonsen og Bent Hansen.

Kommentar

  1. Tak for indlægget.
    På vejen hjem fra Hillerød her i eftermiddag sad jeg faktisk og fynderede over de “hemmelige” vejskilte som jeg lagde mærke til omkring Duemose.

    Samtidig kunne jeg tænke mig og vide, hvornår de tidligere tilstande med stopforbud på begge sider af Centervejen i Græsted bliver genindført.

    I øvrigt undrer jeg mig jævnlig over, om Gribskov Kommunes Hjemmepleje er fritaget for så almene færdselsregler, som for eksempel respekt for stopforbudsskiltning?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *