DEBAT: Tak til Birgit for dit indlæg i Ugeposten

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlem Pia Foght, Socialdemokratiet Gribskov:

Tak til Birgit for dit indlæg i Ugeposten.

Når jeg læser Birgits indlæg i Ugeposten, bliver jeg både politisk og personligt berørt, og det giver mig samtidig anledning til mange overvejelser. Vi må og skal finde nye løsninger, så man i en høj alder, har mulighed for at bo i fællesskaber, der giver tryghed i hverdagen og i livet.

I en tid hvor man på sygehusene kan blive ”repareret” for mange sygdomme, og hvor borgere udskrives næsten samme dag efter operationen, kræves der et sundhedsfagligt udvidet kommunalt beredskab. Det drøfter socialdemokraterne allerede rigtig meget i form af bl.a. rehabilitering, sygepleje, sygeplejeklinikker og genoptræning for alle aldersgrupper.

I forhold til ældrebefolkningen, der er i vækst, er der her ligeledes brug for ovennævnte ydelser og snart igen et nyt plejecenter. Plejecentrene i dag benyttes alene af ældre med størst behov, som det også fremgår af artiklen i Ugeposten. Det vil sige, at ældre borgere der kommer i betragtning i dag, er syge i eget hjem eller er på sygehus og venter på en plejeplads, eller borgere som lider af demens i en grad, hvor de ikke kan bo hjemme.

Så er der de raske ”gamle” tilbage, som i dag ikke kan få en plejehjemsplads eller få den omsorg de føler, de har brug for. Når man som Birgit er blevet 93 år og får at vide, at der er ikke mulighed for en plejehjemsplads – har vi så tilstrækkelige alternative muligheder eller tilbud?
Socialdemokraterne mener, at vi politisk skal i gang med en debat om nye løsninger og organisering for denne ældregruppe i Gribskov.

Vi er alle vist enige i, at den forebyggende indsats virker, men vi må samtidig se på værdighed, tryghed og trivsel overfor vores ”gamle” borgere og deres pårørende.
Det socialdemokratiske indslag i debatten er, at vi er nødt til at tænke og planlægge anderledes i nye boformer: F.eks. i ”Ældre Kollekoller”, hvor der bygges nye ældre bofællesskaber ud fra almenbolig lovgivningen.

Det vil betyde, at der kan bygges ældrefællesskaber, der kan være med til at skabe tryghed for borgerne, og hvor der skabes indflydelse på indretning. Der skal samtidig være en økonomi, hvor de fleste ældre kan være med, og hvor vi i Gribskov skaber boliger for en borger som Birgit og mange andre ældre.
Det vil være med til at tilgodese den ”raske” ældregruppes behov i en fremtid, hvor mange ældre bliver 100 år eller derover.

Pia Foght
Socialdemokratiet Gribskov

Byrådsmedlem Pia Foght (A) (Pressefoto)

(udgivet d. 19 feb. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *