DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Stenrev og ålegræs

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådskandidat Gert Lassen, Klimapartiet i Gribskov:

STENREV OG ÅLEGRÆS..👍
RENT MEL I POSEN – RENT VAND I HANEN – SÆT STENREVET PÅ GRIBSKOV..BANEN 🌻

Med inspiration fra Halsnæs Kommunes “Hunderev” skal Gribskov Kommune ditto sikre den kystnære havbund med re-etablering af tidligere tiders naturlige stenrev langs kommunens kystlinje.

Parallelt med nedenstående linkede indlæg i SN.dk så er KLIMAPARTIET i Gribskov – M helt sikker på at en langsigtet og en forholdsvis større nutids investering til reetablering af “fordums tiders naturlige stenrev” ud for kysten, både vil gavne klimaet, miljøet, naturen, samt sikring af bedre levesteder for fiskeyngel og -bestande, udover og ikke mindst ditto vil fungere som grobund for ålegræs, tang osv., der jo, i den grad, binder CO2 i havene og således ditto er til gavn for et bedre havmiljø og ikke mindst for et bedre klima ovenvande.

Herudover vil revene samtidig fungere som permanente kystsikringsanlæg til værn imod efterårsstorme m.v. der jo flår eksisterende skrøbelige og ubeskyttede sandskrænter, strande m.v. itu og hiver disse ud i vandet.

Revene vil således også, ud over ditto at være bølgebrydere under stormene,  samtidig sikre at strandsand m.v. forbliver i området da sandflugten i vandet, fra de voldsomme storme, fremover vil aflejre sedimenterne omkring de lokale stenrev fremfor at føre dem med strømmene ud på den dybe og fjerne havbund. Således overflødiggøres hermed, samtidig, de periodiske dyre og tidskrævende sandsugninger og sandfodringer der, udover at dræne kommunens og borgernes lommer, ditto forstyrrer og ødelægger havbundens naturlige undervandsklima og grobund for havets flora og fauna🐡🐠🐟🌾


RENT MEL I POSEN – RENT VAND I HANEN – SÆT STENREVET PÅ BANEN ….NU👍
Klimapartiet i Gribskov – M 
Gert Lassen ✅ KV21 Kandidat 🌻
“KLIMA ELLER KAOS!”

(udgivet d. 3 okt. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *