DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Spændende forsøg med stenrev

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier


Debatindlæg af Brian Lyck Jørgensen, formand for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget i Gribskov Kommune (DF) og Marlene Harpsøe, næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget i Helsingør Kommune (DF).

Spændende forsøg med stenrev.

Stenrev er en booster for biodiversitet. Men kan stenrev også forhindre mange tons sand i at flytte sig fra vores strande til havet? Det vil DTU Aqua nu undersøge – og det bakker vi i Dansk Folkeparti op om.
Hver dag, året rundt kan vi lokalt langs både Øresunds og Kattegats kyster se hvordan havets bølger æder sig ind på land og flytter store mængder sand ud til havs.

I Dansk Folkeparti er vi meget optagede af at sikre nogle gode og langvarige løsninger for at forebygge erosion ved vores kyster. Vi kan se at en løsning, der kun består af sandfodring ikke er holdbar, da sandet igen og igen ender i havet og skal suges op fra havbunden for derefter igen at blive lagt ud ved kysterne.

Brian Lyck Jørgensen (DF Gribskov) og Marlene Harpsøe (DF Helsingør) (Pressefoto)

Nordkysten har tidligere været et sted med mange stenrev. Men der er forsvundet mere end 8 mio. kubikmeter sten fra havbunden i perioden 1990 til 1999. 
Nordsjællands kyster er derfor et ideelt sted at igangsætte et forsøg med stenrev, og vi håber i Dansk Folkeparti at det får stor betydning både for de mange lodsejere samt for måden man i det hele taget arbejder med kystsikring idag.

(udgivet d. 8 feb. 2022)

Kommentar

  1. BARREEF-conceptet fra DTU AQUA er naturens egen metode – både til biodiversitet og kystsikring af strandene, da stenrev mellem 1. og 2. sandrevle, giver en opbremsning af retur sand fra stranden ved hårdt vejr, så strømmen ikke suger det hele væk, når der mangler lædannelse i havet. I 250 år har man fisket sten , så i realiteten lægges disse bare tilbage igen.

    Det evidensbaserede forsøg skal vise hvordan vi kan arbejde sammen med strøm og bælger, så der kommer mindst muligt pres på kysten – uden, at der konstant skal “erstattes” tabte sedimenter til store penge og unødvendig Co2-udledning – i 50 år, som der lægges op til blandt de 3 Nordkyst kommuner i projekt “Nordkystens Fremtid”, med udløb i 2073.

    Et rent sandfodringsprojekt af benævnte omfang vil ørkengøre det kystnære havmiljø, og det tilførte sand får ikke læ – så det bare forsvinder. – sammen med investeringen !

    Lad os endelig afprøve BARREEF conceptet, så vi omsider kan få viden om enkel og seleforsynene metode, – på naturens præmisser, hvor fiskebestandene ikke samtidig udraderes – men tvært i mod forøges, ved art få et levested.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *