DEBAT: Omvendtslev

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af Den Konservative Byrådsgruppe i Gribskov Byråd.

Omvendtslev.

Tirsdag behandlede vi et forslag fra Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet om at undersøge muligheden for at flytte Folkebiblioteket ned i gågaden i Helsinge.

Fra Det Konservative Folkepartis side stemte vi nej til at sætte en undersøgelse i gang på følgende baggrund. For det første er det prøvet før, og det kommer til at blive rigtig dyrt at skulle leje en bygning og drive et bibliotek i midtbyen. Desuden vil det forringe kvaliteten af det område, der er skabt omkring Nordstjerneskolen med lækkert bibliotek, som skolen har stor glæde af kombineret med svømmehallen, musikskole osv. Der er mange gode synergieffekter, og vores holdning er, at dette drives på en omkostningsmæssig forsvarlig måde.

I en tid, hvor kommunerne fattes penge, så synes vi ikke der skal sættes ting i gang, som for ganske få år blev undersøgt og droppet igen – blandt andet pga. økonomi og pga. stor bekymring fra skolebestyrelsens side. Pengene i Gribskov skal bruges fornuftigt og målrettet. Og vi ser ikke plads i økonomien til at øge udgifter til biblioteket. For hvem skal så undvære? Skal der bare spares lidt mere på skolerne og ældreplejen? Det bliver ikke med vores stemmer.

Vi anerkender fuldt ud, at der er brug for indsatser i Helsinge Midtby. Og det synes vi, at vi skal tale med borgerne og de handelsdrivende i byen omkring. Lad os få lavet en samlet plan for Helsinge Midtby. Det kunne være en ”sivegade” eller andet. Men inden vi undersøger om en enkelt kulturinstitution skal flyttes eller om en sivegade er det rigtige, så skal vi måske lige først tale med borgerne og erhvervslivet og undersøge, hvad byen har brug for. Og herefter må vi se på, hvad der evt. skal flyttes på for at give liv til byen. Ellers så er det altså lidt Omvendtslev.

Hvad er drømmen for Helsinge? Lad os tale sammen om det i stedet.

Den Konservative Byrådsgruppe

Byrådsmedlemmerne fra Det Konservative Folkeparti Gribskov pr. efteråret 2022 (Pressefoto)

(udgivet d. 9 maj 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *