DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Nu må det høje tempo på jordopfyldninger stoppe

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe i Gribskov:

Nu må det høje tempo på jordopfyldninger stoppe.

I Det Konservative Folkeparti er vi bekymrede over den massive jorddeponering, som i øjeblikket foregår i vores kommune. Selvom jorddeponering er nødvendigt i visse situationer, mener vi, at det er løbet helt løbsk i Gribskov.

For det første kan jorddeponering have alvorlige miljømæssige konsekvenser, og ved at fylde store mængder jord i naturområder eller på landbrugsjord kan vi risikere at ødelægge naturlige levesteder for mange planter og dyrearter. Denne ødelæggelse af biodiversitet vil i vores optik langsigtede og negative effekter. Vi bør være forsigtige med at forstyrre og ødelægge vores naturlige omgivelser, da det vi få konsekvenser for både mennesker og naturen i helhed – både på den korte og den lange bane.

For det andet kan jorddeponering bidrage til forurening af vores vandressourcer. Når jord påfyldes nærheden af vandboringer eller vandløb, øges risikoen for at forurenende stoffer, såsom pesticider eller kemikalier, kan sive ned i grundvandet. Dette kan i værste fald udgøre en alvorlig trussel mod vores drikkevand.

Udover ovenstående problematikker, så giver de mange lastbiler et massivt slidt på vores veje, og det øger skatteborgernes udgifter til renovering af slidlag.

I Det Konservative Folkeparti vil vi meget gerne opfordre hele Byrådet til at få en god snak omkring mængden af jorddeponi i Gribskov Kommune og se på løsninger, så vi sammen kan værne om vores naturlige omgivelser og bevare dem for fremtidige generationer, og samtidig finde løsninger for den overskudsjord, som de mange byggerier i kommunen genererer.

Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe i Gribskov

Byrådsmedlemmerne fra Det Konservative Folkeparti Gribskov pr. efteråret 2022

(udgivet d. 30 maj 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *