DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Løsningen findes sammen med skolerne

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlem Trine Egetved, Det Konservative Folkeparti Gribskov:

Løsningen findes sammen med skolerne.

I de senere år har vi set, at flere og flere børn, får brug for specialstøtte i skolerne. Udgifterne er steget og det presser den kommunale økonomi.

Det er en hårfin balance, hvor velfærd og økonomi skal i balance. For vi kan vi ikke acceptere, at børn ikke har det godt og trives. På den anden side skal økonomien gå op, så der også er midler til børnene på det almene område.

Men har man det svært, skal der selvfølgelig være hjælp at hente. Hurtigt hjælp og korrekt hjælp første gang.

For et par måneder siden, kom et bud på løsningen fra flertalspartierne. Hvis man blot centraliserede specialområdet, så ville kvaliteten stige. Børn skulle fragtes rundt i busser i kommunen, for at samles på centre, hvor der var specialundervisning.

Det Konservative Folkeparti forsøgte at stoppe denne beslutning i udvalget, da vi mente, at der manglede inddragelse af de relevante parter.

Vi tror på en tidlig og rettidig indsats. Vi tror på, at hvis der er flere voksne om børnene i skolen, så vil mindre udfordringer nemmere kunne løses inden de vokser sig større. Det behøver ikke altid være store fine forkromede planer, der skal sættes i gang, da tid, nærvær og omsorg kan løse nogle udfordringer, når livet gør ondt. Men tiden skal være der, og det er den ikke, når lærere og pædagoger er presset i bund.

Så er der de børn, som skal noget andet end den almene skole. En del af disse børn vil have glæde af lokale ”mellemformer”, som man kalder det på skolerne. Altså mindre klasser, som kan rumme udfordringerne. Det kan være man på en skole har 6 børn, som har svært ved at rumme en stor klasse pga. den ene eller anden udfordring, og dem kan man sætte sammen i mindre miljøer. Men det kræver ressourcerne til det. I denne valgperiode er de midler, der var sat af til netop disse inkluderende indsatser sparet væk. Det betyder, at der ikke længere er råd til at løse mindre udfordringer lokalt på skolerne, så børnene ender med at få det værre og kommer i mere specialiserede tilbud, som i sidste ende koster flere penge.

Og så er der de børn, som har det så svært, at der er brug for et specialiseret tilbud. De børn skal også have hjælp – hurtigt og effektivt.

Skal tilbuddene så centraliseres, som der var lagt op til for et par måneder siden? Det er vi ikke sikre på er den rigtige løsning, fordi vi tror på, at alle børn profiterer af at være tæt på et alment skoletilbud, hvor man, hvis man magter det, måske kan være sammen med almenbørnene i nogle timer om dagen. Eller i et frikvarter. Eller hvordan det nu kan skrues sammen. Men jeg er hverken pædagog eller lærer eller ekspert på området.

I Det Konservative Folkeparti lytter vi til det, som kloge fagfolk fortæller os, og det bliver vi ved med. Derfor foreslog vi også, at udvalget skulle have haft en dialog med skolelederne og andre relevante fagpersoner for at kvalificere, om beslutningen var den rigtige. Dette blev desværre stemt ned. Vi tror på, at løsninger findes i fællesskab med massiv inddragelse, af dem, der har fagligheden og med inddragelse af forældre og andre, som har det her helt tæt inde på hverdagen.

Det kræver et stort arbejde at få styr på det her område. Specielt, når der ligger et sparekrav på 7,4 millioner, som er ved at blive implementeret.

Vi skal have styr på pengene, for der er ikke flere end der er. Vi har underlagt serviceloft fra KL og regeringen, så vi skal finde måder at løse tingene på indenfor den økonomi, der allerede er afsat.

Og det tror jeg sagtens på, vi kan. Men det kræver et stærkt fokus på tidlig og rettidig indsats, inddragelse af familier og fagfolk i løsningerne, et samlet syn på påvirkningen i familien, når man er presset af et udfordret barn og hvilke følgevirkninger, det har – menneskeligt og på den kommunale økonomi.

Løsningerne finder vi sammen – politikere, fagpersoner og forældre i en god konstruktiv tone med stor grad af inddragelse.

Trine Egetved
Borgmesterkandidat
Det Konservative Folkeparti

Trine Egetved (C) (Pressefoto: Fotograf Nils Holm Christensen)

(udgivet d. 4 nov. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *