DEBAT: Langsigtede udfordringer kræver langsigtede løsninger

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af Den Konservative Byrådsgruppe i Gribskov:

Langsigtede udfordringer kræver langsigtede løsninger.

Budgetprocessen i Gribskov Kommune er gået i gang. Og der er ingen tvivl om, at vi i Gribskov Kommune står med både økonomiske og demografiske udfordringer, samtidig med at vi, som alle andre, mangler arbejdskraft, og vi ved, at vi frem mod 2030 vil komme til at mangle medarbejdere generelt i kommunen – ikke mindst i omsorgsfagene.

I Det Konservative Folkeparti er vi glade for, at der er lagt en budgetproces med tid og plads til at finde løsninger og få analyseret tingene til bunds. Det er simpelthen nødvendigt, at vi som Byråd står sammen om de økonomiske udfordringer – også selvom der kun er 1,5 år til næste kommunalvalg.

I det budget vi arbejder under nu, tog et samlet Byråd på nær SF ansvar for at få balance i skolevæsenet med mere bæredygtige klassestørrelser og et samlet specialundervisningsområde med decentrale undervisningssteder på de lokale folkeskoler. Vi har fået ansat en rigtig dygtig specialskoleleder, som sammen med vores dygtige skoleledere, er i gang med denne omstilling. Det er klart, at det altid rører lidt på sig, når vi ændrer på strukturer, men vi gør kun dette, fordi det er stærkt fagligt underbygget og fordi børnene fortjener, at vi får løftet kvaliteten. 22 ud af 23 af de byrådsmedlemmer, der sidder i Byrådet nu, har stemt for denne løsning, som var en klar baggrund for budgetaftalen og det vidste alle. Det viser sammenhold og forståelse for hvor vigtigt det er at få løst nogle af de store udfordringer, vi står med sammen.

I forhold til kommende budget, så vil vi fra Konservativ side igen byde ind med en masse forslag til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes, så vi ikke skal ud i massive serviceforringelser, for at holde os inden for de økonomiske rammer. Vi har allerede haft møder i nogle fagudvalg, og nogle af de ting, vi har foreslået er:
– Stop med at sætte ting i gang, som der ikke er råd til. Vi er nødt til at se mere på nice to have og need to have. Fx synes vi det er helt forkert at oprette et kunstråd i en tid hvor økonomien bløder.
– Forventningsafstem med borgerne – selvom der er valg om 1,5 år, så skal vi som politikere lade være med at love guld og grønne skove. Det eneste vi kan love er, at der umuligt kan skaffes økonomi til mere service end det kommunen leverer i dag. Men det er ikke ensbetydende med at vi ikke kan arbejde med kvalitet og effektivitet i måden, vi gør tingene på.
– Lad os åbne op for ungdomsjob på plejecentre og i hjemmeplejen, så de unge kan hjælpe til med de opgaver, som ikke kræver faglig uddannelse. Det kan gøres i samarbejde mellem ældreområdet, beskæftigelsesområdet og børneområdet . Måske vil det også medføre, at flere får øjnene op for at arbejde i vores plejeområde, så vi på sigt kan skaffe de nødvendige medarbejdere til at tage sig af den hastigt voksende ældrebefolkning.
– Mere kunstig intelligens og robotløsninger i de administrative sagsgange. Det bruges i den private sektor og det skal vi naturligvis også gøre kommunalt.
– Byudvikling som tiltrækker børnefamilier og flere i den erhvervsaktive alder.
– Mere målrettet ungdomsvejledning, så de unge får øjnene op for alle de forskellige muligheder der ligger for uddannelse – også erhvervsuddannelse mv.
– Så meget afbureaukratisering som overhovedet muligt og lovligt.
– Tæt samarbejde med lokalsamfund og frivillige.

Ovenstående er bare nogle af de ting vi fra Konservativ side har budt ind med i forhandlingerne. Sammen med vores kollegaer fra andre partier og deres ideer, så er vi fortrøstningsfulde om, at vi nok skal finde veje sammen, så vi minimerer deciderede serviceforringelser, men finder nye måder at løse tingene på – også selvom det bliver svært, der skal sluges kameler og indgås kompromiser. Men det kræver også, at vi politisk har mandsmod nok til at være ærlige overfor vores vælgere og forklare, at det ER nødvendigt vi gør tingene anderledes, hvis vi vil fastholde vores velfærdssamfund.


Den Konservative Byrådsgruppe i Gribskov

Byrådsmedlemmerne fra Det Konservative Folkeparti Gribskov pr. efteråret 2022 (Pressefoto)

(udgivet d. 18 apr. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *