DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Kommentar til vedtagelsen af kommuneplan for Gribskov Kommune

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlem Birgit Roswall (V), Gribskov Byråd:

Kommentar til vedtagelsen af kommuneplan for Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune har er mange drøftelser i udvalgene Udvikling By og Land, Økonomiudvalget og 2 1/2 times drøftelser/debat og afstemninger fået vedtaget den kommuneplan, som alle kommuner skal vedtage inden byrådsperiodens udløb.

Desværre blev det ikke et enigt byråd, der vedtog dette for kommunens fremtid vigtige arbejdsredskab til borgere, udviklere og kommunens administration.

Som nævnt ovenfor skal planen være godkendt inden byrådsperiodens udløb, hvorfor der havde været rigelig tid til sende centerafgrænsningen i Gilleleje i fornyet høring.
Et forslag som 11 ud af byrådets 23 medlemmer stemte for, men det ville 12 af medlemmerne ikke.

Jeg respekterer naturligvis demokratiets regler, men jeg synes i så vigtig en sag, ville det have været imødekommende over for mindretallet på 11 personer at have sendt centerafgrænsningen i fornyet høring i stedet for at forsøge at skræmme bl.a venstre med, at vi ville lukke de forretninger m.v. , der i ikke var inden for nuværende centerafgrænsning og de ville kun være lovlige, hvis den nye centerafgrænsning blev vedtaget.

I høringssvarene fra Gilleleje var der meget få, der gik ind for den nye centerafgrænsning, mens rigtig mange høringssvar gik ind for at bevare centerafgrænsningen, som den har været i mange år.

Venstres forslag om fornyet høring skal ses i lyset af, at der har være usikkerhed om, hvad byrådet kunne beslutte efter høringen i forhold til den udsendte centerafgrænsning.

I Venstre har vi lyttet til borgerne rundt i hele kommunen, herunder også i Gilleleje, men vi anerkender, at det er almindelig kendt, at man ikke kommenterer, hvis man er enig i det, der er i høring og derfor ville vi gerne høre fra de evt. “manglende” høringssvar, til fordel for ny centerafgrænsning.

Det ville 12 af byrådets medlemmer desværre ikke – på trods af, at ingen butikker behøver at lukke, som det skræmmende blev sagt under byrådsdebatten. Byrådet kan udarbejde lokalplan og tillæg til kommuneplanen, der lovliggør de tiltag, man ønsker, og som man i øvrigt burde have gjort for længe siden, således at de pågældende butikker var lovlige. Noget der sker meget ofte, og som naturligvis også kan ske fremover, når der måtte være behov herfor for at understøtte en evt. udvikling af kommunen.

Selv om jeg er ærgerlig over, at flertallet på 12 ikke ville stemme for venstres forslag om fornyet høring i Gilleleje, stemte jeg for den samlede kommuneplan, da jeg som nævnt respekterer demokratiet spilleregler – flertal er flertal uanset hvor stort flertallet er, og vi skal have en kommuneplan ligesom vi skal have et budget i en kommune.

Birgit Roswall
Byrådet Gribskov (Venstre)

Birgit Roswall (V) (Pressefoto)

(d. 4 juni 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *