DEBAT: Hvad sker der dog med Tingbakkeskolen?

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af Bjarne Pedersen, Gilleleje:

Hvad sker der dog med Tingbakkeskolen ?

I februar 2023 vedtog Byrådet den såkaldte ”Udviklingspolitik og planstrategi” under temaet Vores Gribskov.

Der står blandt andet følgende positive værdier: ”I Gribskov Kommune møder vi borgerne der, hvor de er. Vi lytter til borgernes behov og ser på løsningsmuligheder sammen. Vi skaber enkelhed i mødet mellem borgere og kommune”.

Der står også: ”I Gribskov er vi rige på små, levende, lokale samfund. Vi vil dyrke og fremme nærdemokratiet på nye måder og styrke de enkelte lokalsamfunds unikke kendetegn.

Og nu er det så jeg spørger udvalgsformand Trine Egetved: Hvor er den politisk proces blevet af på børneområdet? Hvornår er det vedtaget?

Tingbakkeskolens forældre efterlyser i disse dage dialog og åbenhed i forhold til en information om, at der i august flytter 80 nye elever ind på skolen fra det specialpædagogiske område. Denne ændring bevirker ifølge forældrene ombygninger på skolen samt ombygning af deres nuværende områder til fritidsordningen etc. Alt sammen skal ske i løbet af 3 måneder?

Jeg har prøvet at få overblik over denne sag ved at læse budgetaftalen og herefter lede efter de såkaldte udmøntningssager som politisk normalt lægges op i de relevante fagudvalg når så store processer som en ændring i en skolestruktur skal behandles.
Jeg kan ikke finde dem….. Men det kan formanden for udvalget for børn, skole og familie, Trine Egetved garanteret godt forklare. Hun er jo almindeligvis flink til at gå i medierne, så
mon ikke hun også svarer her???

Det er en sikring af vores demokrati at man efter et budget i takt med udmøntningerne fra budgetaftalen får politiske behandlinger i de relevante fagudvalg.
Dels fordi der jo reelt kan være nye oplysninger til sagerne, dels kan være et oprigtigtønske om dialog med forældre, medarbejdere etc. Endelig er det en sikring af, at der i sagerne er gennemsigtighed for alle borgere i kommunen da man i en politisk sag har en sagsbeskrivelsen, indstillingen, afstemningen og et beslutningsreferat.

Jeg kan konstaterer at jeg er lige så forvirret som forældrene på Tingbakkeskolen, for der er ingen politisk sag, ingen referater, ingen intentioner om dialog og inddragelse.

Spørgsmålet er om formanden for fagudvalget Trine Egetved overhovedet ønsker dialog og inddragelse eller blot finder det lettere at køre fagudvalgets sager uden reel politisk behandling?

Det er altså ikke ordentligt overfor demokratiet, børnene og forældrene på Tingbakkeskolen.

Hvis Trine Egetved ikke vil vedstå sit formandansvar, så vil næstformanden i fagudvalget, Tue Villebro måske forklare det? Hvis det også er nej, må jeg beder borgmesteren træde til.

Bjarne Pedersen (Pressefoto)

(udgivet d. 30 apr. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *