DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Friere rammer for drift af PlejeGribskov

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlem Pia Foght, Socialdemokratiet i Gribskov:

Friere rammer for drift af PlejeGribskov.

Socialdemokratiet ser det som en vigtig udvikling, at vores ældreområde får muligheden for at igangsætte et forløb med friere rammer for driften på PlejeGribskov-Helsingegården og Trongården.

Det er derfor med meget stor glæde, at vi i Ældre, Social og Sundhedsudvalget i tæt samarbejde med lokaludvalget (repræsentanter for de enkelte faggrupper og ledelse) har besluttet at igangsætte et 3-årigt forløb.
Her skal der arbejdes med at fjerne ikke lovbundne unødige regler, samt med mulighed for at arbejde med friere rammer til organisering af det daglige arbejde. Dette skal foregå i tæt samarbejde med vores borgere.

Ambitionen er, at plejecentrene bliver selvstyrende enheder med højere frihedsgrader, hvor ledelsen får frihed i dagligdagen til at drive udviklingen i tæt samarbejde med medarbejderne, deres familie, samt frivillige og øvrige aktører i lokalområdet.
Kulturen skal være kendetegnet ved, at vanetænkning og rutiner bliver udfordret, hvis det skaber nye muligheder til gavn for alle.

Visionen er, at der skal være mere tid til kerneopgaven, øget borgertrivsel, øget medarbejdertrivsel og en profil der sikrer en mere attraktiv arbejdsplads.

Det var en fornøjelse at mødes med ledelse og medarbejdere på PlejeGribskov, hvor vi oplevede en glæde, et engagement og en iver efter at komme i gang med disse spændende nye arbejdsmuligheder til glæde og gavn for vores borgeres trivsel i hverdagen.

Ud over projektet med frisættelse, er vi som socialdemokrater glade for budgetbeslutningen, at det økonomiske afsæt mellem de kommunale og øvrige leverandører analyseres.

Vi går en vigtig tid i møde, hvor vores kommunale institutioner, skoler, daginstitutioner, sociale institutioner og som her plejeinstitutioner, skal gå foran i løsning af fremtidens velfærdsopgaver med udgangspunkt i tilpasning af medarbejderstrivsel i opgaveløsningen

Vi socialdemokrater glæder os til at følge projektet!

Pia Foght
Socialdemokratiet i Gribskov

Pia Foght (A) (Pressefoto: Mette Tolstrup)

(udgivet d. 12 nov. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *