DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Forundring og utryghed over beslutning

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlem Birgit Roswall (V) angående Blistrups lokalområdes henvendelse til Gribskov Byråd:

Forundring og utryghed over beslutning.

Et flertal i børneudvalget sender en henvendelse fra lokale kræfter om selvstændig skole i Blistrup i syltekrukke frem til 2023 med den usikkerhed det skaber både i Blistrup, men så sandelig i hele vores skolevæsen.
Administrationens indstilling var om der skulle arbejdes videre i forhold til henvendelsen, men nej sagde et flertal og stemte i stedet for Socialdemokratiet og Nyt Gribskovs ændringsforslag:

“Socialdemokratiet og Nyt Gribskov foreslår, at eventuel selvstændiggørelse af Gilbjergskolen –
Afdeling Blistrup, Gribskolen – Afdeling Tingbakken og Sankt Helene Skole – Afdeling Tisvilde, tages op til drøftelse ved evalueringen af ressourcetildelingsmodellen i foråret 2023.”

Blistrup-områdets ønske til udvalget lød:
“Vi vil bede Jer om at få emnet bragt på Børneudvalgsmøde med følgende punkter
1. Blistrup skole som selvstændig, heri
2. Udvidelse af økonomisk ramme for skoleområdet for næste budget år så øvrige skoler ikke rammes økonomisk
3. Ekstrabevilling i indeværende budgetår således der kan ansættes skoleleder og
processen kan startes.
Vi brænder for at skabe et stærkere lokalsamfund i Blistrup, heri en stærk lokal og selvstændig skole som har mod på at samarbejde med lokalområdet.”

Hos mig skaber beslutning om evaluering i 2023 ikke just tryghed.
Hvad betyder det i de lokalsamfund, som de kommende år står til nedgang i elevtal, jfr. elevtalsprognosen.
Partiernes tilsagn om, at man vil bevare skolerne i lokalområderne – kan man have tillid til det ?

Flertallets beslutning minder mig om det, der blev lovet omkring bevaring af udskolingen på Rostgårdsvej!!

Jeg har været med i politik i mange år og når man udskyder en henvendelse på denne måde, bliver jeg utryg – hvad kan man regne med – ikke mindst i lyset af, at der måske sidder helt nye folk i byrådet, når denne evaluering skal finde sted. Det skaber endnu en gang efter min mening utryghed for skolevæsenet.
Den nye tildelingsmodel til skolerne, som børneudvalget har besluttet tildeler midler efter antal skoler, herunder afdelinger samt antal klasser og elevtal på skolerne.
Så ja en selvstændiggørelse af Blistrup Skole vil medføre en udgift på differencen mellem selvstændig skole og afdeling på 1/2 mio kr.
For at det ikke skal påvirke det øvrige skolevæsen, anbefales det også, at byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen i efteråret forhøjer skolebudgetterne med denne 1/2 mio.

Der har været meget uro omkring økonomien på skolerne og det ser ud til at skulle fortsætte de næste år med den beslutning flertallet nu har vedtaget.

Skab nu tryghed for vores skolevæsen og derfor vil jeg anbefale mine kolleger den 24.juni at stemme for Bent Hansens forslag om, at vi på baggrund af henvendelsen fra Blistrup får undersøgt økonomien og virkningerne for lokalområdet.

Effekter på lokalområdet vil man formentlig kunne aflæse af den evaluering af projektet i Ramløse, som ifølge beslutningen fra 2017 skal evalueres i 2021. Den evaluering, vil passede kunne belyse effekten for lokalområdet, og dermed formentlig understøtte Blistrup lokalområdets ønske.

Byrådet har i denne periode afholdt dialogmøder med vores lokalområder og der har været enighed om at lytte til lokalområderne og deres individuelle behov.

Jeg håber ikke, at det bare er fine ord, når vi siger, vi vil lytte og inddrage .

Birgit Roswall
Byrådsmedlem Venstre

Birgit Roswall (V) (Pressefoto)

(d. 14 juni 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *