DEBAT: Fokus på alle erhverv ønskes – ikke kun oplevelser og turisme

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlem og borgmesterkandidat Bent Hansen, Venstre i Gribskov kommune:

Fokus på alle erhverv ønskes – ikke kun oplevelser og turisme.

På årets sidste byrådsmøde, på tirsdag, er der lagt op til at byrådet skal vedtage kernefortællingen “Vores Gribskov”.

Denne kernefortælling er opstået fordi en stor gruppe mennesker, sammen med kommunen, herunder mange frivillige, har arbejdet ihærdigt for dette i op imod et år. Dette munder så ud i kernefortællingen “Vores Gribskov” som bygger på fire punkter.

– Formet af natur.

– Drevet af virkelyst.

– Næret af turisme.

– Bundet sammen af fællesskaber.

Samtidig er der lagt op til en beslutning omkring to punkter som der skal arbejdes videre med, vel at mærke med en kommunalt ansat tovholder.

1. Skabe fysiske og digitale sammenhænge mellem natur og turisme.

2. Virkelyst med fokus på lokal producerede fødevarer og madkultur.

Alt dette er glimrende initiativer, som jeg håber at en masse private aktører vil arbejde videre med  til gavn for deres virksomheder og til gavn for beskæftigelsen, indenfor turisme og oplevelsesøkonomi i Gribskov.

For kort tid siden fik vi Dansk industris rapport over lokalt erhvervsklima, hvor Gribskov kommune desværre på flere områder indtager placeringer tæt på bunden.

Virksomhedernes “top 5 ønsker” som kommunen bør prioritere højest er:

1. Infrastruktur og transport.

2. Brug af private leverandører.

3. Uddannelse.

4. Sagsbehandling.

5. Kommunens image.

I forhold til infrastruktur, har vi i mange områder af kommunen store udfordringer med dårlige bredbåndsforbindelser, som kun løses ved hjælp af ihærdige borgeres initiativer til at igangsætte investeringer via den statslige bredbåndspulje i lokalområderne.

Hvor er Gribskov kommune her ?

På transportområdet er vi naturligvis hæmmet af den manglende motorvej til Helsinge, men vi kan stadig gøre mange ting i kommunalt regi. Vi har heldigvis afsat penge til projekter som Venstre og jeg har arbejdet for i mange år, blandt andet ny vej mellem Græsted og Gilleleje, samt udvidelse af rundkørslen ved Hillerødvej/Kildevejen i Kæderup.

Men vi har generelt et kæmpe efterslæb i forhold til vedligeholdelse af kommunens vejnet, alt sammen noget som vil gavne fremkommeligheden for erhvervskøretøjer, hvis dette blev opprioriteret.

I forhold til sagsbehandling og kommunens image har vi også en opgave, som vi skal have væsentlig mere fokus på. 

Vi skal simpelthen arbejde på at kommunen bliver væsentlig mere åben og lettere tilgængelig, til gavn for erhvervsliv, beskæftigelse og borgerne generelt.

Gribskov er ikke kun natur og turisme så lad os få fokus på andre erhverv også.

Bent Hansen

Borgmesterkandidat,

Venstre i Gribskov kommune

Bent Hansen (V)
(Pressefoto)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *