DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Budget – aftaleparterne har travlt med at rose, hvor meget, der er afsat til de forskellige områder

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlem Birgit Roswall, Venstre i Gribskov:

Budget – aftaleparterne har travlt med at rose, hvor meget, der er afsat til de forskellige områder.
I dagspressen og på diverse netmedier kan vi læse indlæg, hvor aftaleparterne (NG, A, Ø og B) soler sig i alle de midler, de har afsat til de forskellige områder. 
Læserne bør være opmærksomme på, at de beløb der omtales, er beløb afsat til hele budgetperioden – altså de næste 4 år og ikke på, hvad man kan forvente i 2022.

F.eks. roses det, at der på børneområdet er afsat 29 mio kr. til specialområdet. (7,9 mio i 2022 og 7,3 mio pr. år i overslagsårene). Desværre ikke noget, der løfter området, der stadig skal komme i mål med diverse handleplaner for ikke at skulle finde besparelser. 
Det samme gør sig gældende på voksenområdet, hvor der tilføres området godt 26 mio kr. (8,5 mio i 2022 og 5,9 mio pr. år i overslagsårene).

I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne blev der ikke afsat midler til specialområderne, og derfor fik vi den udfordring, at kommunerne selv skulle prioritere området, og det var alle i byrådet enige om på baggrund af budgetoplægget fra administrationen, hvor de 56,3 mio anbefales (16,4 mio i 2022 og 13,3 mio i overslagsårene). Samtidig skulle de igangsatte handleplaner indfri de forventede besparelser, hvis der ikke skulle ske yderligere besparelser. 

Jeg kan anbefale, at man læser medarbejdernes bemærkninger til budgettet og deres bekymringer i forhold til de forskellige handleplaner.
Baggrunden for nærværende indlæg er ikke at klandre aftaleparterne for, at de har afsat disse beløb, som Venstre også havde afsat, men har alene det formål, at gøre læserne opmærksomme på, at der ikke er udsigt til bedre service. 

I budgetoplægget fra administrationen var sygeplejens budget foreslået forhøjet med 18 mio til nu 52 mio. Denne nødvendige forhøjelse kunne administrationen have henledt vores opmærksomhed på i lighed med ovenstående til specialområdet, og så havde byrådet kunne bryste sig af at have tilført nødvendige midler for at få budget i balance. 

Endelig er der de forskellige puljer, som er overgået fra puljemidler til at være en del af kommunens bloktilskud. 
Her vil jeg klart anbefale det kommende byråd at se på de normer for økonomistyring, der er besluttet i Gribskov Kommune, hvor tidligere puljemidler ikke indgår i områdernes budget. 
Dette betyder nemlig, at f.eks. puljen til bedre bemanding på ældreområdet på fremover 3,4 mio ikke er tilført området, og puljen til generelt løft i folkeskolen på 3,7 mio i 2022 stigende til 5,5 mio i 2023 og frem heller ikke er tilført området.

Venstre ville bevare ydelserne fra puljen bedre bemanding på plejehjem og i hjemmeplejen og havde derfor afsat 3,4 mio. i 2022 og 7,5 mio. fremover til tid til omsorg og frit valg. Budgetaftalen afsætter 2.5 mio i 2022 og 5 mio fremover.
I Venstres budget afsatte vi 4,5 mio i 2022 og 5 mio fremover til generelt løft til almene området folkeskolen.
Budgetaftalen afsætter 2 mio i alle årene til almen området.

Ja, Venstre ville prioritere vores velfærdsområder ved at udskyde midlerne til kystsikring – en udskydelse, som formentlig også ville svare til et realistisk tidspunkt, hvor projektet er klar til påbegyndelse.

Birgit Roswall

Byrådsmedlem og Kandidat til Byrådet

Venstre

Birgit Roswall (Pressefoto)

(udgivet d. 21 okt. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *