DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov og Tisvilde Hegn bliver mere vild skov.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Pressemeddelelser fra Naturstyrelsen:

Danmark får dobbelt så meget vild skov. 

Aftalepartierne bag Naturpakken er nu klar med de endelige udpegninger af kommende urørt skov og anden biodiversitetsskov på statens arealer. Danskerne kan se frem til 13.800 ekstra hektar med mere vild natur over hele landet.

Gribskov, Silkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage er bare nogle af de statsejede skove, hvor der i fremtiden bliver endnu mere vild skov. Det ligger nu fast, hvor i landet at danskerne kan se frem til ny urørt og anden biodiversitetsskov.

I alt udlægges der over de kommende 50 år 13.800 hektar i 45 forskellige skove i det meste af Danmark. Det svarer til at beskytte ca. 13 mio. træer, så hver dansker får omkring to vilde træer i statens skove. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar.

– Det er den mest ambitiøse udlægning af urørt skov og anden biodiversitetsskov nogensinde i Danmark. Vi skaber store sammenhængende områder, hvor naturen får lov til at gå sin gang til glæde for blandt andet insekter og svampe. Det viser, at regeringen i den grad leverer på den grønne front. Vi giver danskerne mere vild natur i de danske skove og nye naturoplevelser med masser af gamle og rådne træer fulde af liv, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Danmarks nye vilde skove er stadig åben hele døgnet

Ekstra 13.800 hektar bliver til enten urørt skov eller anden biodiversitetsskov, hvor naturen har førsteprioritet. Men det betyder ikke, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer på statens arealer, og det vil forsat være muligt at lave friluftsaktiviteter. Ordførerne fra aftalepartierne er tilfredse med, at udpegningen nu er på plads.

– Mere urørt og anden biodiversitetsskov giver danskerne helt nye muligheder for en anderledes gåtur i skoven, hvor børnene kan klatre på væltede træer, og man kan nyde kaffen på en væltet træstamme. Det er helt centralt for Dansk Folkeparti, at naturen stadig er åben for danskerne, siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

– Jeg er meget tilfreds med, at vi fordobler det areal, hvor naturen har førsteprioritet i statens skove. Det er en milepæl i dansk naturpolitik, som jeg mener, at vi har stor grund til at være stolte over, siger miljøordfører Carsten Bach (LA).

– Med udpegningerne tager vi et fantastisk skridt for naturen, ikke mindst i Gribskov, hvor vi med indsatsen skaber det i særklasse største sammenhængende skovområde i Danmark, hvor naturen har førsteprioritet, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

– Med Aftalen om Naturpakken besluttede vi en meget ambitiøs indsats for naturen i de danske skove, og nu har vi udpeget de helt konkrete arealer, hvor danskerne i fremtiden kan se den vilde natur folde sig ud, siger naturordfører Anni Matthiesen (V).

Aftalepartiernes forslag til udpegning af urørt skov i 45 skove har været i offentlig høring i foråret, og det har givet anledning til mindre justeringer. Antallet af skove, som nu udlægges som urørt eller anden biodiversitetsskov, er fortsat 45, mens hektartallet med nyudpegninger er steget fra 13.600 til 13.800. Det skyldes først og fremmest, at der er blevet korrigeret for unøjagtigheder i kortmaterialet.

Udpegningerne er en indsats i Aftalen om Naturpakken. Der er i årene 2016-2019 afsat i alt 87,9 mio. kr. til indsatser vedrørende biodiversitetsskov.

 

Fakta: I urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet. Det her er tilladt og forbudt, når de er udlagt

Forbudt i urørt skov:

 • Skovdrift
 • Fjernelse af træer og dødt ved

Tilladt i urørt skov:

 • Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik
 • Friluftsliv for borgerne
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko
 • Jagt og fiskeri

Anden biodiversitetsskov

 • Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.
 • Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død
 • Dødt træ fjernes ikke
 • Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov

Her bliver skovene vildere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *