DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

COVID-19: Information fra Gribskov kommune ang. lukning og nødpasning

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Information vedrørende lukning og nødpasning til alle forældre i Gribskov Kommune.

Myndighederne har meldt ud, at alle skoler og dagtilbud vil blive lukket ned fra mandag den 16. marts 2020 og indtil videre to uger frem.

Det kommer konkret til at betyde følgende:

Skolerne/FO

Skoler og FO’er lukkes fra mandag den 16. marts og indtil videre to uger frem for alle elever. Fredag den 13. marts anbefales det at holde eleverne hjemme, hvis der er mulighed for det.

Nødpasning

Der etableres nødpasning fra mandag den 16. marts for børn til og med 3. klasse. Nødpasning gælder for elever, hvor forældrene varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordringer til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder. Kritiske funktioner er sundhedspersonale, politi/beredskab, plejesektoren eller lignende funktioner.

Behov for nødpasning

Hvis du er omfattet af ovenstående og har behov for nødpasning skal du inden fredag den 13. marts 2020 kl. 12.00 ringe til lederen på dit barns skole og personligt anmode om nødpasning i den pågældende 14 dags periode. Du skal ved henvendelsen begrunde dit behov for nødpasning samt oplyse hvilke dage og tidspunkter, du har behov for nødpasning. Nødpasning gennemføres på få centrale skolematrikler/FO i Gribskov Kommune inden for den normale åbningstid. I løbet af fredag eftermiddag vil du få telefonisk besked om, hvor dit barn kan være i nødpasning i de kommende 14. dage.

Undervisning

Skoleeleverne har ikke fri de kommende 14 dage. Gribskov Kommune understreger, at der vil blive gennemført undervisning i så høj grad som muligt via de platforme, der er tilgængelige. Elever i nødpasning vil gennemføre skolerettede aktiviteter. I FOtiden tilrettelægges aktiviteterne således, at smitterisikoen minimeres mest muligt.

Dagtilbud

Daginstitutioner og dagpleje lukkes ned fra mandag den 16. marts og indtil videre 2 uger frem. Torsdag den 12. marts og fredag den 13. marts anbefales det at holde barnet hjemme, hvis der er mulighed for det.

Nødpasning

Der etableres nødpasning fra mandag den 16. marts for børn i daginstitutioner og dagpleje. Nødpasning gælder for børn, hvor forældrene varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordringer 2/3 til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder. Kritiske funktioner er sundhedspersonale, politi/beredskab, plejesektoren eller lignende funktioner.

Behov for nødpasning

Hvis du er omfattet af ovenstående og har behov for nødpasning skal du inden fredag den 13. marts 2020 kl. 12.00 ringe til lederen i dit barns daginstitution eller lederen af dagplejen og personligt anmode om nødpasning i den pågældende 14 dags periode. Du skal ved henvendelsen begrunde dit behov for nødpasning samt oplyse hvilke dage og tidspunkter, hvor du har behov for nødpasning. Der vil ikke være madordning i de daginstitutioner, der holder nødåbent. Alle børn skal medbringe madpakke til hele dagen.

Nødpasning gennemføres på få centrale daginstitutioner og dagplejere i Gribskov Kommune inden for den normale åbningstid. I løbet af fredag eftermiddag vil du få telefonisk besked om, hvor dit barn kan være i nødpasning i de kommende 14. dage.

Fritidsklub, ungdomsklub og ungdomsskole

Alle klubber er lukket fra torsdag den 12. marts. Her tilbydes ikke nødpasning i perioden.

Kørsel

Der er ikke mulighed for skolebuskørsel eller kørsel til specialtilbud i dagtilbud og på skoler i forbindelse med nødpasning indtil videre to uger frem. Du kan i helt særlige tilfælde kontakte Sekretariatet for Dagtilbud og Skoler boern-unge@gribskov.dk.

Rengøring og smitterisiko

I perioden med nødpasning vil der i de daginstitutioner og skoler der har nødpasning være ekstra fokus på den daglige rengøring for at mindske smitterisikoen.

Tandplejen

Tandplejen opretholder nødberedskab til akutte tandpiner og akutte nødbehandlinger i dagtimerne på hverdage for patienter – både børn og unge, samt omsorgstandplejepatienter.

Tandplejens telefon 7249 9150 besvares på hverdage fra kl. 8.00-11.00. Ligeledes vil der være åbent på vores nødtelefoner mellem kl. 11.00-13.00 (Cariesafdelingen: 7249 7124 og Tandreguleringen: 7249 7099). Patienter vil ikke kunne henvende sig på tandklinikkerne uden forudgående telefonisk aftale.

Tandplejens medarbejdere vurderer, om der er tale om akut og uopsættelig nødbehandling, inden vi giver en nødbehandlingstid. Hvis Tandplejens medarbejder vurderer, at I skal møde op, bliver I samtidigt informeret om, hvilken klinik I skal køre til.

Sundhedsplejen

Fra fredag den 13. marts varetager sundhedsplejen kun akutte besøg til nyfødte og små børn som ikke er i trivsel. Dette gælder i foreløbigt 2 uger frem. Sundhedsplejen kan kontaktes telefonisk på tlf. 72 49 70 66

Tvivlsspørgsmål

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kontakt venligt ledelsen i egen daginstitution, dagpleje, skole, ungdomsskole.

Private arrangementer

Vi skal på passe på hinanden og de svage i samfundet. Derfor opfordres alle til at følge myndighedernes anbefalinger og undgå større forsamlinger også privat. Det vil sige undgå fælles fødselsdage, fester og andre forældrebaserede aktiviteter. Vi gør opmærksom på at nedlukningen kun vil være effektiv, hvis børnene og de unge undgår at samles i den kommende periode, hvor dagtilbud, skoler og fritidstilbud er lukket. Legeaftaler bør alene bruges som nødpasning og i så små grupper som muligt.

Opfølgning

Du kan følge med i udviklingen og Gribskov Kommunes beredskab på BørneIntra, Aula og Gribskov Kommunes hjemmeside samt den nationale side om Corona på www.coronasmitte.dk

Kontaktinformationer for nødpasning og spørgsmål

Gilbjerg Børnehuse og Eleverhøjen Thomas Kamstrup Mikkelsen 72496740

Bjørnegården Marianne Brodthagen 72496379

Helsinge Børnehuse Lene Otto 72497209

Tingbakkens Børnehus og Brumbassen Thomas Bøg Lindvig 72496862

LM´s Børnehus Birgitte Wibe Folkman 72497545

Naturbørnehuset Annisse Pernille Hossy 72499366

Ramløse Børnehus Jette Wrem 72497119 Sandslottet Niller Ketelsen 72499355

Sankt Helene Børnehus Line Blume Kjøller 72496168

Dagplejen Stine Lindberg 72496796

Bjørnehøjskolen 7249 7803

Ramløse Skole 7249 9225

Nordstjerneskolen 7249 9250

Skt. Helene Skole 7249 9370

Gribskolen 72499050

Gilbjergskolen 7249 7640

Ungdomsskolen og klub 7249 7372

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *