DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Borgmesteren: En nødvendig udvikling af Gribskov, i tæt dialog

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Pressemeddelelse fra borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov), Gribskov Byråd:

En nødvendig udvikling af Gribskov, i tæt dialog.

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske plan, for den fysiske udvikling de næste 12 år. Planloven tilsiger at der i hver byrådsperiode, skal udarbejdes en Kommuneplan der gælder for de næste 12 år.

I fagudvalget Udvikling, By og Land, har vi gennem de sidste år arbejdet målrettet med Kommuneplanen. Det betyder også, at der har været afholdt borgermøder for både borgere og erhverv, at arealudlæg og bymidteafgrænsningerne har været i for-høring allerede i 2020, samt at hele Kommuneplanen har været i høring i 8 uger i foråret 2021.

Nu foreligger en Kommunalplan til en sidste behandling i fagudvalget, og her vil vi se på de høringssvar der er indkommet, denne gang i forbindelse med den sidste høring.

I NytGribskov har det strategiske sigte været, at sikre at man kan byfortætte i vores handelsbyer, således at vi understøtter detailhandlen i vores bymidter bedst muligt.

Herudover har vores strategiske sigte været, at understøtte vores lokale skoler og daginstitutioner, således at der er udlagt arealer til byudvikling også i vores lokalsamfund. Vi skal sikre, at der er børn i vores lokalsamfund, også i fremtiden.

I NytGribskov har det ligeledes været vigtigt for os, at Gribskov som grøn kommune også afspejles i Kommuneplanen, således at vi sikrer et forsat strategisk sigte på netop vores naturværdier i Gribskov – også efter et kommunalvalg.

Helt overordnet lytter vi i NytGribskov mere end vi taler. Det har også været vores indgangsvinkel til arbejdet i Kommuneplanen, ligesom det er til alle andre aspekter af udviklingen i Gribskov. Derfor ser vi også frem til, på fagudvalgsmødet, at give os tid til, sammen med vores politiske kolleger på tværs af alle partier, at debattere de senest indkommende høringssvar. Herefter vil Kommuneplanen blive fremlagt til Byrådet, således at Byrådet på baggrund af anbefalingerne fra fagudvalget, kan behandle Kommuneplanen 2021 – 2033. En Kommuneplan der forhåbentligt afspejler en kommunalbestyrelse, der giver en klar retning for vores bymidter og detailhandlen, en klar retning for vores lokale skoler og daginstitutioner samt en klar retning for Gribskov. Et Gribskov vi står sammen om, et Gribskov i udvikling.

Borgmester Anders Gerner Frost (NG) (Pressefoto)

(d. 15 maj 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *