Borgerne har stadig samme tillid til Nordsjællands Politi.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier
Nordsjællands Politi – pressemeddelelse:

Politiets Tryghedsundersøgelse er for sjette år i træk blevet foretaget, hvor borgernes tryghed og tillid til politiet bliver målt.

Borgernes tillid til Nordsjællands Politi er uændret i forhold til sidste år. Det fremgår af den seneste Tryghedsundersøgelse fra Rigspolitiet, hvor 78,3 procent af de adspurgte borgere i Nordsjælland svarer, at de har tillid til politiet. 

Kigger man på resultatet for de særligt udsatte boligområder i Nordsjællands politikreds, er borgernes tryghed og tillid til politiet steget i Vapnagaard og Egedalsvænge sammenlignet med sidste år, mens niveauet i Nøjsomhed er det samme som sidste år.

– Det er meget vigtigt for os, at borgerne føler sig trygge og har tillid til politiet, for tryghed er vores kerneopgave. Jeg er derfor godt tilfreds med, at vi her i Nordsjælland overordnet set fastholder niveauet fra sidste år, siger politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi.

I 2018 har Nordsjællands Politi gennemført flere nye initiativer og en styrkelse af det forebyggende arbejde med det formål at bidrage til en høj tryghed.

– I forbindelse med vores nye organisering har vi valgt at tilknytte en fast områdebetjent til alle politikredsens kommuner, ligesom der også er specifikke områdebetjente tilknyttet de særligt udsatte boligområder. Derudover benytter vi flere gange om ugen en mobil politistation til at komme endnu tættere på borgerne rundt omkring i kredsen, og mit indtryk er, at det er noget, der bliver taget rigtig godt imod, slutter Jens-Christian Bülow.

Læs mere om Tryghedsundersøgelsen her

Om Politiets Tryghedsundersøgelse

Tryghedsundersøgelsen måler trygheden og tilliden til politiet i hele landet, i de 23 særligt udsatte boligområder, i de fem største byer og i de 12 politikredse. Rapporten er baseret på mere end 11.000 besvarelser, som er indsamlet fra juni til oktober 2018.

Tryghedsundersøgelsen indgår i det analysegrundlag, der er med til at forme den kriminalitetsforebyggende indsats nationalt i de enkelte kredse, herunder i de særligt udsatte boligområder. De særligt udsatte boligområder fastlægges en gang årligt. Det er områder, de enkelte politikredse har peget på som særlige indsatsområder på baggrund af omfattende analyser af de lokale udfordringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *